Ovatko vain rikkaiden lapset suojassa?

teini yksinaisyys2

 

Huono-osaisten perheiden lapsilla on yli kaksinkertainen riski kuolla alle neljävuotiaana verrattuna parempiosaisten lapsiin. Myös yksinhuoltajien lapset ovat vaaravyöhykkeellä.


Asia käy ilmi valtiotieteiden maisteri Hanna Remeksen tuoreesta väitöstutkimuksesta, jossa hän vertaili kuolleisuuslukuja vanhempien koulutus- ja tulotasoon.

Huono-osaisuus näkyy kuolleisuusluvuissa erityisesti ikävuosina 1 -4.  Erot kärjistyvät myös myöhäisteini-iässä ja varhaisaikuisuudessa. Suurempi kuolleisuus johtuu lähinnä ulkoisista syistä, kuten tapaturmista ja väkivallasta, mutta eroja havaittiin myös tautikuolleisuudessa.

- Vähän koulutettujen ja ei-työllisten nuorten kuolleisuus on moninkertaista korkeasti koulutettuihin ja työllisiin nuoriin verrattuna, toteaa Remes.

Kuolleisuus oli korkeampaa myös yksinhuoltajaperheissä. Toisaalta monet yksinhuoltajat ovat keskimääräistä vähemmän koulutettuja ja vähemmän tienaavia kuin muut.

Remeksen mukaan myös varhainen lapsuudenkodista muuttaminen osoittautui kuolleisuuden riskitekijäksi.

Kuolemat nuorella iällä ovat entistä harvinaisempia, ja etenkin lapsikuolleisuus on Suomessa maailman alhaisimmalla tasolla.

- On kuitenkin todennäköistä, että kuolleisuuserot heijastavat hyvinvoinnin ja terveyden eroja myös laajemmalla tasolla, Remes sanoo.

Hänen mukaansa yhteiskunnan haavoittuvimmille ryhmille osoitetun tuen kohdentaminen raskausaikaan ja varhaislapsuuteen sekä toisaalta teini-iässä alkavaan aikuistumisvaiheeseen voisi tehokkaasti pienentää terveys- ja kuolleisuuseroja ja ehkäistä syrjäytymistä.

Kommentoi 
leikki-ikä, perhe ja yhteiskunta, tutkimus, yksinhuoltajuus

Kommentit

Tähdellä merkityt ovat pakollisia kenttiä

Lapsiasiavaltuutettu: "Koulu ei voi vaatia, että lapsi tuo omat mobiililaitteet opetukseen"

Koulu 7

Jos koululaisella ei ole mobiililaitetta, hän jää pahimmassa tapauksessa ilman opetusvälinettä. ››

Kouluterveyskysely: Maahanmuuttajanuoret voivat huonommin kuin muut

Koulu

Ensimmäisen polven maahanmuuttajanuoret ovat muita useammin vailla yhtään läheistä ystävää. ››

Miksi mukaan vanhempainyhdistykseen?

Koulu

Konkari vastaa neljään väitteeseen vanhempaintoiminnasta. ››

Vanhempainilta: mitä tehdä, mitä ei

Koulu

Älä ole jankuttaja, myöhästelijä tai vaadi palvelua. Lue vinkit vanhempainiltaan. ››

Entistä useampi yläkoululainen jättää kouluruoan väliin

Koulu 1

Joissakin kouluissa kouluruoan syö joka päivä alle puolet oppilaista. ››