Vierailija

AIHE: Plussista ja miinuksista kirjanpidon tileillä (= lisääntyy ja vähenee) ja toisaalta tietokoneen tavasta käyttää plussaa debetpuolen merkkinä ja miinusta kreditpuolen merkkinä.Tämä sisältää tehtävän, joka on jatkoa jo tehtyyn tehtävään!(Huomio! Tämän oppitunnin voisi tässä vaiheessa hypätä yli, jos ei halua sekoittaa päätään kaikenlaisilla plussilla ja miinuksilla!)

___________Niitä varten, jotka nyt ovat alkaneet mennä sekaisin näistä kaikista plussista ja miinuksista, niin kerrotaan tässä tämä asia, johon palataan myöhemmin uudestaan! Sitä seikkaa miten kukin tili toimii ei tarvitse opetella ulkoa, jos osaa katsoa tämän tilin paikasta tase- tai tuloslaskelmatilillä (tuloslaskelmatiliä ei vielä ole käsitelty).Nyt pitäisi jo olla hyvä lunttilappu TASETILIlle kuuluvista tileistä sekä miten ne toimivat eli kummalla puolella noilla tileillä summat lisääntyvät ja kummalla vähenevät. Jos et vielä tätä ymmärrä, niin palaa vielä kertaamaan tasetilin toimintaa edellisestä tehtävästä.Nyt on niin, että tietokoneen pitää voida erottaa Debet- ja Kreditpuoli toisistaan. Näiden puolien erottamista varten tietokonejärjestelmät käyttävät plussaa ja miinusta. Näissä plussissa ja miinuksissa on nyt kysymys eri asiasta - nämä plussat ja miinukset eivät kerro miten joku kirjanpidon tili toimii, vaan nämä plussat ja miinukset kertovat vain tietokoneelle sen kirjataanko joku summa tilin debet- vai kreditpuolelle.Nyt kannattaisi ajatella jonkinlainen kuvitteellinen "leima", jonka lyömme jokaiseen tositteeseen ennen kuin kirjaamme sen tietokoneella tehtävässä kirjanpidossa. Tositteet ovat niitä papereita - esim. ostolasku, myyntilasku tai joku palkanmaksulappu - jotka laitamme aikajärjestykseen ja jotka sitten kirjaamme kirjanpitoomme. Jokaiselle tositteelle annetaan myös juokseva numero.Jokaisella tilillä on oma tilinumeronsa sen varsinaisen verbaalisen nimen lisäksi. Tilinumerosta näkee myös onko kyseessä joku Tasetilin tili ja kummalle puolelle tasetta kysein tili kuuluu tai onko kyseessä joku tulo tai meno, jonka paikka puolestaan on Tuloslaskelmatilillä. Tuohon "leimaan" täytyy nyt sitten kirjoittaa mille tilinumerolle summa kirjataan sekä tuleeko summa tilin debetpuolelle vai kreditpuolelle.Piirrä taulukko, jossa on kolme saraketta. Anna sarakkeille otsikot: Tilin nimi ja numero, Debet sekä Kredit. Sitten kirjoitat Debetin yläpuolelle ison plussan ja Kreditin yläpuolelle ison miinuksen. Sitten vaikka vielä ympyröit plussamerkin ja debetin ja miinusmerkin ja kreditin. Ja nyt ei kannata mieti miten eri tilit toimivat, vaan laitat vaan kaikki debet-puolelle kirjatut summat sinne ja teet saman kreditpuolelle kirjatuille summille. On aivan mahdollista, että esimerkiksi kaksi tiliä lisääntyy yhtä aikaa. Tästä esimerkiksi, että omistaja laittaa pankkitilille rahaa. Tällöin kirjataan, että pankki lisääntyy debetkirjaus ja oma pääoma lisääntyy (yrityksen velka omistajalle) kreditkirjaus. Kun nämä laitetaan tähän "leimaan" ja taulukkoon niin tulee yksi pluskirjaus pankkitilille ja yksi miinuskirjaus oma pääomatilille! Tässä asiassa nekin, jotka sanovat ymmärtävänsä kirjanpitoa menevät kuitenkin jostakin syystä sekaisin.Tehtävä:Palataan tehtävään, joka on esityksessä "3. Kirjanpidon perusteet, aihe: Kauden alkutaseesta kauden lopputaseeseen.Sieltä löytyvät kirjaukset:1) Pankki, Nordea, lisääntyy = Debet 10 / Vieras pääoma lisääntyy = Kredit 10.

Nyt tämä kirjoitetaan "leimaan" / taulukkoon, jonka olet tehnyt. Ensimmäiseen sarakkeeseen kirjoitetaan nyt vain tili nimi, koska meillä ei ole mitään numeroita tileille tässä. Ensimmäiselle riville tulee siis: Pankki, Nordea, ja debetin alle 10. Sitten seuraavalle riville: Vieras pääoma ja kreditin alle 10.2) Kassa lisääntyy = Debet 3 / Pankki, Nordea, vähenee = Kredit 3.

Taulukossa seuraavalle tyhjälle riville kirjoitetaan Kassa ja debetin alle 3. Seuraavalle riville kirjoitetaan Pankki, Nordea, ja kredit 3.

Huomio: Tässä on vain sattumaa, että tili tehtävässä tili lisääntyy debetissä ja toinen tili vähenee kreditissä.Nyt on kirjattu koko ajan yhtä paljon debet- ja kreditpuolille. Näin ollen jokaisen kirjauksen jälkeen D = K.3) Pankki, Aktia, lisääntyy = Debet 20 / Oma pääoma lisääntyy = Kredit 20.

Taulukossa seuraavalle tyhjälle riville kirjoitetaan Pankki, Aktia, ja debetin alle 20. Seuraavalle riville kirjoitetaan Oma pääoma ja kreditin alle 20.4) Pankki, Nordea, lisääntyy = Debet 1 / Kassa vähenee = Kredit 1.

Taulukossa seuraavalle tyhjälle riville kirjoitetaan Pankki, Nordea, ja debetin alle 1. Seuraavalle riville kirjoitetaan Kassa ja kreditin alle 1.Jos lasketaan sarakkeet alas, niin kummallekin puolelle pitäisi loppusummaksi tulla 34.Jos siis olisi kyseessä tietokoneella tehtävä kirjanpito, niin nämä tilinumerot ja summat naputettaisiin jossakin muodossa tietokoneelle, joka sitten toimii suurena laskukoneena ja lopulta heittää ulos uuden Tuloslaskelman ja Taseen, kun ne pyydetään jollekin tietylle hetkelle, esimerkiksi vuoden viimeiselle päivälle.Tässä voi nyt tuntua siltä kuin esimerkiksi myös itse kirjanpitoteorian Debet olisi aina plus ja Kredit miinus myös tietokonejärjestelmässä, mutta näin ei ole, ja jos niitä alkaa miettiä, niin siitä saattaa mennä aivan sekaisin! Sekaisin menee luultavasti moni sellainenkin, joka usein tekee kirjanpitoa ja hallitsee yksittäiset tilitapahtumat, mutta ei sitten kuitenkaan selviä kirjanpidon teorian ideasta loppuun saakka, vaan jossakin mättää. Jos tämän ajatuksen hallitsee, niin osaa tehdä tilinpäätöksenkin periaatteessa.Tietokoneella tehdyssä kirjanpidossa + ei tarkoita muuta kuin debetpuolta ja - tarkoittaa kreditpuolta. Jollakin tavallahan sen tietokoneen on voitava erottaa nämä puolet toisistaan ja se erottelu tapahtuu plussilla ja miinuksilla. Siinä miten jokin tietty tili toimii on neljä eri vaihtoehtoa. Kunkin tilin toimintamalli löytyy katsomalla ensin onko tilin paikka Tuloslaskelmassa vai Taseessa ja sitten onko tilin paikka debet vai kreditpuolella. Taseen tilien tapa toimia on jo esitetty ja Tuloslaskelma on tulossa.Kun on jostain yksittäisestä kirjanpidon ongelmasta kyse, niin kannattaa piirtää näitä T-tilejä siitä yksittäisestä ongelmasta ja ratkaista ongelma piirroksilla T-tileillä ennen kuin rupeaa kirjaamaan sitä. Vaatimuksena on, että jokaisessa kirjauksessa kirjataan yhtä paljon D- kuin K-puolelle, mutta sellaista vaatimusta EI OLE, että jokaisessa kirjauksessa yhtä paljon pitäisi kirjata jonkun tilin miinus ja jonkun toisen tilin kreditpuolelle. Tietokonekin tietysti vaatii, että yhtä paljon kirjataan jonkun tilin debetpuolelle ja jonkun toisen tilin kreditpuolelle, mutta ei että jonkun pitäisi esimerkiksi lisääntyä ja jonkun toisen vähentyä - voi todellakin olla kaikenlaisia kombinaatioita ja molemmat tilit saattavat lisääntyä tai molemmat vähentyä yhtä aikaa. Esimerkiksi, että maksetaan pankkitilin kautta pois yrityksen pankkilainaa. Pankkitili vähenee kreditissä ja pankkilaina vähenee debetissä. Tässä tehdään yksi debetkirjaus ja yksi kreditkirjaus ja kummallekin tilille tietysti sama summa.Tilien nimistä vielä se, että tilikartassa - sellainen tehdään sillä perusteella mitä tilejä yritys tarvitsee - voi olla kaksi tiliä, joilla on melkein sama nimi. Toinen niistä on tuolloin esimerkiksi menotili ja toinen velkatili. Kun maksetaan esimerkiksi palkka, niin kirjataan vero menoksi velkamenotilille ja samalla, että ollaan velkaa verottajalle eli tehdään kirjaus verovelkatilille. Kun sitten maksetaan veromäärä verottajalle niin verovelkatili vähenee ja pankkitililtä lähtee rahat ja pankkitili siis vähenee. Tässä kaksi asiaa vähenevät yhtä aikaa, mutta kirjaus tulee tietokoneelle yksi debetkirjaus ja yksi kreditkirjaus.Tuliko tästä joku Ahaa-elämys vai sekositko tästä täysin?

Kommentit (0)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
* Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat