Voinko lopettaa hoitovapaan aiemmin kuin ilmoitin?

Vierailija

Ilmoitin että olen hoitovapaalla syyskuun loppuun, mutta nyt näyttää siltä että rahat ei riitä millään, kun tilanne on muuttunut. Voinko mennäkin töihin aiemmin jos ilmoitan niin työnantajalle?

Sivut

Kommentit (16)

tässä vielä perusteluja hallituksen esityksestä aiemmin esittämälleni 3 a §:lle. Ydinkohdat pitäisi näkyä alleviivattuna.3 a §. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta sekä hoitovapaasta ilmoittaminen. Perhevapaiden käyttöön liittyvät ilmoitusaikasäännökset uudistettiin työsopimuslakikomitean työn yhteydessä. Säännösten soveltamisen helpottamiseksi ilmoitusajat yhtenäistettiin niin, että tiettyjä lapsen syntymän yhteydessä pidettäviä vapaita lukuun ottamatta perhevapaan pitämisestä on ilmoitettava kahta kuukautta ennen vapaan alkamisaikaa. Ilmoitus vapaan ajankohdan muuttamisesta edellytetään puolestaan tehtäväksi kuukautta ennen muutoksen toteuttamisajankohtaa. Lisäksi ilmoitetun ja/tai aloitetun perhevapaan ajankohdan muuttaminen ja vapaan keskeyttäminen edellyttää aina perusteltua syytä, eli lapsen hoitamisedellytyksissä tapahtunutta olennaista muutosta._Ilmoitusaikojen pituutta koskevissa säännöksissä on otettu huomioon toisaalta vapaiden käyttäjien asema ja toisaalta työpaikalle vapaan käytöstä aiheutuvat työnjärjestelyt, kuten tarve hankkia sijaisia. Tästä syystä myöskään jo ilmoitettujen vapaiden aikataulun muuttaminen ei ole mahdollista muista kuin perustelluista syistä. Säännöksellä turvataan myös perhevapaalla olevan työntekijän sijaisen asemaa._Pykälän 1 momentin ensimmäisen virkkeen pääsäännön mukaan äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta olisi edelleen ilmoitettava vähintään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamisaikaa. Perhevapaiden käytön joustavoittamiseksi momentin toisessa virkkeessä ehdotetaan säädettäväksi lyhyemmästä yhden kuukauden ilmoitusajasta. Perhevapaiden käyttöön liittyvä ilmoitusaika porrastettaisiin siten, että yhden kuukauden ilmoitusaika olisi käytössä silloin, kun vapaan olisi tarkoitus jatkua enintään kaksi viikkoa. Lyhyempi ilmoitusaika tulisi käyttöön lähinnä isyysvapaasta tai kahden viikon vanhempainvapaajaksosta ilmoitettaessa.Yhden kuukauden ilmoitusajan käyttö edellyttäisi kuitenkin, että siitä ei aiheutuisi työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa. Jos lyhyemmän ilmoitusajan hyväksymisestä aiheutuisi työnantajan toiminnan ja työnjärjestelyjen kannalta kohtuuttomia hankaluuksia työpaikalla, työnantaja voisi perustelut esittäessään kieltäytyä yhden kuukauden ilmoitusajasta. Vakavaa haittaa arvioitaisiin vastaavalla tavalla kuin työnantajan oikeutta kieltäytyä sopimasta osittaisesta hoitovapaasta. Näin ollen yhden kuukauden ilmoitusaika ei olisi käytössä silloin, kun työnantaja osoittaa, että työntekijän vanhempainvapaalle jääminen kahta kuukautta lyhyemmällä ilmoitusajalla aiheuttaa sellaista vakavaa haittaa työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Jos työnantaja ei edellä mainituista syistä hyväksyisi yhden kuukauden ilmoitusaikaa, työntekijä voisi jäädä vanhempainvapaalle pääsäännön mukaisesti eli kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä._Pykälän 3 momentissa säädettäisiin jo ilmoitetun perhevapaan ajankohdan muuttamisen edellytyksistä. Perhevapaan ajankohdasta ja vapaan pituudesta annettu ilmoitus sitoo työntekijää, ellei ajankohdan muuttamiselle ole lapsen hoitoedellytysten muuttumisesta johtuvaa perusteltua syytä._ Perustellun syyn käsitettä ja muuttamiselle säädettyä yhden kuukauden ilmoitusaikaa ei ehdoteta muutettaviksi.Jos vapaan ajankohdan muuttaminen on tarpeen lapsen syntymän tai lapsen, äidin tai isän terveydentilan vuoksi, momentin mukaan työntekijä saisi varhentaa äitiysvapaan sekä muuttaa synnytyksen yhteydessä pidettäväksi aiotun isyysvapaan ajankohdan ilmoittamalla siitä niin pian kuin mahdollista. Ottolapsen vanhempi saisi edelleen perustellusta syystä muuttaa vapaan ajankohtaa ennen vapaan alkamista ilmoittamalla siitä työnantajalle niin pian kuin mahdollista.

Järkevintä on ilmoittaa hoitovapaasta työantajalle aina osissa. Siis jos ajattelet, että pari vuotta aiot olla, ilmoitat esim. aina puolen vuoden pätkissä, että olet(kin) vielä puoli vuotta hoitovapaalla. Ilmoituksesi hoitovapaasta sitoo sinua. Eihän työnantaja voi muuten mitenkään rekrytoida sijaista, ellei tiedä vapaan pituutta. Vaadit kohtuuttomia.

Esititpä harvinaisen aiheellisen kysymyksen. Mua huvittaa, että aina kun laitan tänne jonkun ihan faktapohjaisen perustellun vastauksen, ne samat av:n mutu-jorinat vaan jatkuu ja jatkuu. Kukaan ei muuten ole vastannut kysymykseesi... :-)

Mutta, jos työnantaja ei ole palkannut sinulle vielä koko ajaksi sijaista, niin voihan hän hyvinkin suostua siihen, että lopetat aiemmin. Jollei asiasta siis ole hänelle tai kenellekään muulle mitään haittaa.Hoitovapaata ei kannata anoa pätkissä. Työnantaja on velvollinen antamaan hoitovapaata yhden jakson vuodessa. Se voi olla siis lyhyt tai vaikka koko vuoden mittainen. Mutta jos anoo vain puoli vuotta kerrallaan, niin työnantajan ei ole pakko myöntää sitä toista puolta vuotta. Toki hän voi sen myöntää, mutta pakko ei ole. Näin kunnallisella puolella.

Mutta periaatteessa tehtyä sopimusta ei voi purkaa ellei molemmat niin tahdo, eli jos työnantaja on sitä mieltä että olet nyt poissa sovitun jakson niin se on voi voi sinulle. Hanki sitten vaikka muita töitä siihen saakka.Mun työpaikalla ainakin yksi on palannut aiemmin kuin piti ja sopi ta:lle ihan hyvin. Ilmoitti ensin että on koko 3v poissa, soittikin sitten ja sopi että on vain 2v yhteensä pois.

Mutta varmaan silloinkin syyt hoitovapaan keskeyttämiseen ratkaisevat.Esim. osittaisen hoitovapaan keskeyttämisen epäämiseksi riittää samat syyt kuin lomauttamiseen (tuotannolliset ja taloudelliset syyt yleisimmin).

Sivut

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat