Vierailija

Kuudesluokkalainen tyttöni sai liikunnasta kutosen. Opettaja on vaihtunut syksyllä. Viitosluokalla sai 8 ja 9. Numero tuntuu liikunnallisella tytöllä tosi huonolta, harrastaa paljon vapaa-ajallaankin. Kysyin, että onko lintsannut tekemisistä mutta ei myönnä että siitäkään voisi johtua. kaverin numero oli laskenut kahdella numerolla myöskin eli seiskaan. Mistä tämä voi johtua? Onko liikuntanumeron jotkin arvosteluperusteet vai annetaanko numeroita opettajan omien mieltymysten perusteella?

Kommentit (14)

rinnakkain yläkoulun liikunnanopen kanssa ja vaikka samoja kriteerejä tuijotetaan, on meillä täysin eri käsitys numeroiden annosta. Mä annan taito- ja taideaineista alakoulun puolella lähes poikkeuksetta kasista ylöspäin. Painotan aina innostuneisuutta ja aktiivista osallistumista. Vaikka ei mikään huippu olisikaan, mutta on aina vinkumatta mukana kaikessa, annan ihan varmasti kasin tai yli.Mukana on toki aina niitä, jotka eivät vaivaudu ottamaan varusteita mukaan, valittavat, eivät toimi sovittujen sääntöjen mukaan, ovat epäurheilijamaisia peleissä, ilkkuvat muiden epäonnistumiselle ym. Vaikka olisi kuinka taitava ja urheilullinen, mutta ei pysty sitä osoittamaan liikuntatuntien puitteissa, anna huonon numeron, vaikka en sitä mielelläni tee. Yleensä kyllä nämäkin murkut saa käännytettyä :).Sinuna ottaisin kyllä yhteyttä opettajaan heti vuoden alussa ja vaikka tarpeen mukaan pyydä tapaamisaika, johon osallistutte yhdessä tyttäresi kanssa. Uskon, että silloin selviää, mistä on kyse ja tilanne saadaan korjattua kevättodistukseen.Iloa liikuntaan! :)t. erityisluokanope

niin silloin pitää aktiivisesti aukoa päätä tunnilla, lintsata, kieltäytyä osallistumisesta ja silloin kun osallistuu, ei tee kunnolla eikä pidä kamoja mukana - tosin olisin kyllä ottanut asian puheeksi ja aiemmin syksyllä, eli että tällä pelillä on kutonen tulossa ja luultavasti olisin asian saanut korjatuamuistaakseni olen kymmenen vuoden aikana yhden kutosen ja yhden vitosen joutunut liikunnasta antamaan...t. toinen erkka

Voisin kuvitella, että tyttösi asenne on muuttunut. Aika pitkälle taito ja taideaineiden arviointeja tehdään asennepohjalta. Reipas, asiallinen ja innostunut asenne on tärkeämpi kuin se että osaa kaikki lajit täydellisesti.

Liikunnan opetussuunnitelmaan en ole perehtynyt, mutta ainakin muissa aineissa kuvataan mitä vaaditaan arvosanaan 8.

Lapsesi ei osaa sanoa ehkä perusteluja arvosanalleen, palaa siis asiaan loman jälkeen arvosanan antaneen open kanssa. Lapsesi tuskin myöntäisikään asenneongelmaansa heti sinulle vai kuinka? Ehkä siis tyttöösi on iskenyt murkkuikä?

Tsemppiä ja ihan oikeasti kysy opelta, jos asia mietityttää...

ope

niin otin sulle vähän luettavaa meidän kaupungin ops:sta liikunnan kohdalta:"Keskeisinä liikunnan arviointikohteina ovat oppilaiden oppimistulokset, joita verrataan opetussuunnitelmassa vahvistettuihin tavoitteisiin. Näitä ovat harrastuneisuus, liikuntataidot ja toimintakykyisyys.Oppilaan liikuntaharrastuksen herättäminen on keskeinen koululiikunnan tavoite. Tämän toteutumista auttaa parhaiten se, että tunneilla on kannustava ja innostava ilmapiiri ja että oppilas saa runsaasti myönteisiä liikuntakokemuksiaHarrastuneisuutta liikuntaan, mikä vaikuttaa arvosanaan kohottavasti, oppilas osoittaa mm. seuraavilla tavoilla:suhtautuu myönteisesti liikuntaan

on asiallisesti vaatetettu ja peseytyy tuntien jälkeen

pitää tarvittavat liikuntavälineet mukanaan

tekee parhaansa asetettujen oppimistulosten saavuttamiseksi

pystyy itsenäiseen harjoitteluun ohjatussa tilanteessa

avustaa, neuvoo ja kannustaa muitaLiikuntataitojen arvioinnissa huomioidaan ensisijaisesti oppilaan perusvalmiudet ja selviytyminen eri pääliikuntamuotojen perustaidoista (tekniikka ja kyky soveltaa esim. pelitaito). Oppilaan liikuntaan liittyvien tietojen (pelisäännöt tms.) omaksumiseen ja taitojen ja tietojen soveltamiskykyyn kiinnitetään huomiota.

Luovuutta arvioitaessa huomioidaan oppilaan kykyä tuottaa ja ilmaista omaperäisiä ja esteettisiä suorituksia. Oppilaan sosiaalisuus ja vuorovaikutustaidot näkyvät hyvin yhteisharjoituksissa, peleissä ja leikkitilanteissa.Toimintakykyisyyden osoittamisessa käytetään kasvatuksellisina välineinä mm. kuntotestejä, joiden pohjalta oppilaalle annetaan henkilökohtaista palautetta ja ohjataan toimintaa. Yleiskestävyys ja lihasvoima arvioidaan lukuvuosittain ylemmillä luokilla. Luokilla 7-9 suoritetaan lisäksi ponnistusvoiman, juoksunopeuden, ketteryyden, eteentaivutuksen ja puristusvoiman mittauksia. Em. mittausten avulla oppilas voi realistisesti arvioida ja kehittää omaa toimintakykyään.Arvioinnissa huomioidaan myös koulun ja luokan edustustehtävät ja toiminta näissä tilanteissa.Välitodistukseen tulee arvosana syksyn toiminnasta, lukuvuositodistuksen arvosanassa huomioidaan kaikki ko. lukuvuonna läpikäydyt liikuntamuodot.Arvosanaa annettaessa käytetään koko kouluajan samoja perusteita. Oppilaiden kehitystasosta ja liikunnanopetuksen etenemisestä johtuen ne kuitenkin painottuvat eri tavoin eri kouluvuosina esim.

Osa-alue/luokka-aste5-6 lk. 7-9 lk.

Harrastuneisuus 50 % 40 %

Liikuntataidot ja

Toimintakykyisyys 50 % 60 %Perustelluista oppilaan terveydellisistä tai muista erityisistä syistä johtuen liikuntasuorituksia voi korvata erityisjärjestelyin liikunnanopettajan kanssa sovitulla tavalla.ARVOSTELUPERUSTEET ARVOSANOILLE 5 JA 8 LUOKILLA 5-9Arvosana 5Oppilas täyttää liikunnan arviointikriteerien eri osa-alueet heikosti. Oppilaan osallistuminen liikuntatunneilla on vähäistä. Liikuntavarusteet puuttuvat pääsääntöisesti ja oppilas häiritsee toistuvasti muiden toimintaa. Oppilaalla on paljon perusteettomia poissaoloja.

Arvosana 8Oppilas täyttää liikunnan arviointikriteerien eri osa-alueet hyvin. Oppilaan fyysis-motoriset kyvyt ovat hyvät. Oppilas on pääsääntöisesti innostunut liikunnasta. Hän suhtautuu saamaansa kohteluun ja palautteeseen sekä onnistumiseen ja epäonnistumiseen tilanteen vaatimalla tavalla. Jonkin osa-alueen hyvä hallitseminen voi korvata toisen osa-alueen puutteita.

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8Oppilas

osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa

osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä

osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa

osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan

osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista

osaa luistella sujuvasti

hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat

hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja

tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä

osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään

osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunnille asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan

toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatetta"

Tekstiä on aika paljon mutta ehkä se auttaa sua hahmottamaan asiaa. Liikunta on kieltämättä vaikea arvioitava. Tuntematta tapausta voin kertoa että itse antaisin kuutosen oppilaalle, jolla on varusteissa useita unohduksia (syksyn aikana 4 tai enemmän), hän on tunneilla passiivinen, ei osallistu kuin häntä kiinnostaviin lajeihin tai vastaavasti käyttäytyy huonosti muita kohtaan haukkumalla ja kritisoimalla ja saa kuntotesteissä huonoja tuloksia.

Saattaisin harkita kuutosta, jos oppilas:

- kieltäytyy tekemästä vaadittuja asioita

- tappelee tunnilla

- määräilee muita

- lintsaa tunnilta

- jättää toistuvasti liikuntavarusteet kotiin

- ei osallistu kunnolla

- myöhästelee.Katso arvosanojen määräytymisestä opsista. Ja juttele arvosanan antaneen opettajan kanssa tammikuussa, kun koulut taas alkavat. Arvosanat eivät ole mielivaltaisia, vaan pitkällisen pohdinnan tulosta.t. alaluokkien opettaja

Mielestäni alakoulun liikunnanopetuksen tärkein tavoite on innostaa lapsia liikkumaan, tutustua eri lajeihin, joista jokainen voisi löytää oman lajinsa. Mielestäni liikunnasta ei pitäisi antaa ollenkaan numeroa, mutta kun on pakko, haluan antaa kannustavia numeroita. Niitä ehtii sitten laskea moneen kertaan päästötodistukseen mennessä, jos niikseen tulee. Lasta ei mielestäni saa lytätä liikunnan numeroilla ilman hyvää syytä.t. se erityisope

suunnitelmat ovat mitä ovat, ja numeroiden antaminen ei kaikilla opettajilla niihin liity. Kaikissa ammateissa on sellaisia, jotka eivät toimi ohjeiden mukaan.Toki useimmilla opettajilla arviointi on samansuuntainen, mutta on niitäkin, jotka poikkeavat valtavirrasta joko tiukkaan tai löysempään suuntaan. Toiselta saa ysin sillä millä toiselta seiskan, niin oli meidän aikanamme -80-luvulla ja en usko, että kaikki opettajat kovin tarkasti noita miettisivät nykyäänkään.Itse sain kuvaamataidosta ysin ja kaverini seiskan, enkä taatusti ole häntä parempi eikä asennekaan ole erilainen. Olin sellaisessa ryhmässä, jossa sattui olemaan tosi lahjakkaita, ei kai raaskinut antaa minulle seiskaa..En ole liikunnanope mutta aineenopen sijaisena joskus ollut ja sain yllätyksekseni käsityksen, että yllättävän monilla opettajilla numeroiden antaminen on aika intuitiivista puuhaa, minkäs nyt antaisinkaan..Juttele open kanssa tammikuussa. Voi olla tytön murkkuikä ja huono käytös tai todennäköisemmin on open erilainen arviointi syynä.Meillä muuten liikuntanumeroon vaikuttivat eniten liikunnalliset kyvyt ja reippaus, ujot ja kömpelöt eivät voineet seiskaa enempää saada, vaikka miten olisivat yrittäneet. Eikä lahjakkaiden ysiin vaikuttanut alentavasti se, jos he olivat tunnilla pillifarkuissa ja mollasivat kömpelöjä toistuvasti open kuullen paskoiksi pelinpilaajiksi. Ihan oikein, jos nykyisin arvosteluperiaatteet ovat erilaiset ja jos/kun suurin osa opettajista niitä vielä noudattaa.

Molemmista oli tunnit 2-3 kertaa viikossa. Kävin vielä pitkiä lenkkejä koiran kanssa. Olin tosi kovassa kunnossa jo ala-asteella. Aina olin tosi tunnollinen ja kiltti oppilas, esim. vaikken tykännyt hiihtää, en lintsannut tai jättänyt suksia kotiin. Liikuntanumeroni oli ala-asteen viimeisillä luokilla aina 6 tai 7. Opettajamme mielestä harrastamani liikuntalajit eivät vain olleet "oikeita urheilulajeja". Joskus olin liikuntatuntien jälkeen menossa ratsastustunneille, niin ope saattoi virnuilla että "niitä ihahaa-touhuja" ja jos tuli puhe tanssikilpailuista, niin ne oli "prinsessatanssiaisia" jne.Opettajan suunnalta tuli myös aika paljon "piilov...lua", esim. meillä oli 5km maastolenkki, jonka sai kävellä tai juosta, ja koska oli päivän viimeiset tunnit, lenkin jälkeen pääsi kotiin. Minä ja kaverini juostiin ko. lenkki nopeasti, ja jotkut kävelivät sen open kanssa, jolloin heillä meni melkein koko kaksoistunti. Ope oli muille sanonut, että nuo juoksee lenkin, jotta pääsevät lintsaamaan kotiin! Hitto, jos olisin tienny, niin olisin juossu sen vaikka toiseen kertaan...Eli kyllä noissa taito- ja taideaineissa niin paljon pärstä vaikuttaa. Valitettavasti...

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Poiminnat

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat