Tilanneviesti

Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.
Vierailija

Tai mitä muita vaatimuksia allalle on?

Kommentit (4)

Tämä on kopioitu oppilaitoksen sivuilta suoraan

AMK-tutkinnot 2007 - 2008

Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto, kätilö

Kätilötyön suuntautumisvaihtoehdosta valmistuvan tutkintonimike on kätilö AMK, lisäksi hän saa sairaanhoitajan pätevyyden. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus laillistaa kätilön tutkinnon suorittaneet sekä kätilöiksi että sairaanhoitajiksi. Kätilökoulutuksen laajuus on 270 opintopistettä (op) ja se kestää 4,5 vuotta.Koulutuksen tuottama osaaminen

Kätilön asiantuntijuusaluetta on naisen seksuaali- ja lisääntymisterveys kaikissa elämän vaiheissa. Tämä tarkoittaa eri-ikäisten tyttöjen ja naisten neuvontaa, ohjausta ja hoitoa. Kätilö osaa toimia raskautta suunnittelevien, raskaana olevien, synnyttävän, synnyttäneiden ja vastasyntyneiden sekä koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi muuttuvassa monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Naistentautien hoitotyö on osa kätilön osaamista. Kätilötaito perustuu vahvaan teoreettiseen tietoon ja käden taitoihin, joita saavutetaan pitkillä harjoittelujaksoilla. Kätilö hoitaa itsenäisesti raskaana olevia, synnyttäjiä ja synnyttäneitä.Valmistuvien työelämän sijoittuminen

Kätilö voi toimia perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä kolmannen ja yksityisen sektorin tehtävissä, kuten esimerkiksi nuorisoneuvolassa, äitiysneuvoloissa, perhesuunnitteluneuvoloissa, synnytyssairaalassa sekä naistentautien hoitotyössä. Kätilötyötä on nais­ten, vastasynty­nei­den ja perheiden terveyden- ja sairaanhoito. Kätilö voi toimia myös erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.Koulutuksen rakenne ja keskeiset opiskeltavat aiheet

Hoitotyön koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, joihin sisältyy ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Kätilön tutkinto perustuu sairaanhoitajan tutkintoon. Kätilötyön tieteellinen perusta on terveystieteissä ja lääketieteessä, joita täydentävät muut tieteenalat. Kätilökoulutuksen 270 op sisältää 135 op harjoittelua. Kätilökoulutusta säätelevät EU:n kätilötyön direktiivit sairaanhoitajakoulutuksen EU-direktiivien lisäksi.

Kätilötyön suuntautumisvaihtoehdon rakenne ja opinto-ohjelmaYhteiset perusopinnot 10 op

Ammattiopinnot 238 op

-harjoittelua 135 op

Opinnäytetyö 15 op

Vapaasti valittavat opinnot 7 op

Yhteensä 270 op

Yleinen hakukelpoisuus

-lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto

-International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European Baccalaureate -tutkinto

-opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto

-laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto

--vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot

-edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot.Hakukelpoisuus vastaavalle koulutusalalle

-laajuudeltaan kolmea vuotta suppeampi ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto

-kolmea vuotta suppeammat yhdistelmäopinnot

ammattitutkinto

-edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot.Vastaavan alan hakukelpoisuus laajentuu yleiseksi hakukelpoisuudeksi, jos hakija on-suorittanut lisäksi laajuudeltaan sellaiset yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, jotka laajentavat perusopetuksen jälkeiset opinnot kolmeen vuoteen, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai

-hankkinut vähintään kolmen vuoden työkokemuksen tutkinnon suorittamisen jälkeen tutkintoa vastaavalla alalla.

-Nuorten koulutuksen yhteishaussa tutkinnon, jolla haetaan, tulee olla valmis (tutkintotodistus päivätty ja allekirjoitettu) kevään haussa 31.7. mennessä ja syksyn haussa 31.12. mennessä. Poikkeuksena ovat näyttötutkintona suoritetut perus- ja ammattitutkinnot sekä ulkomailla suoritetut tutkinnot, joiden tulee olla valmiita hakuajan päättymiseen mennessä.

Päivitetty 23.09.2008 Sivun alkuun

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Mutta tossa taitaa olla reittinä se että menee opiskeleen sairaanhoitajaksi ja siitä kätilöksi jatkokoulutuksessa?Sairaanhoitajaksi ei tartte olla ylioppilaaksi lukenut, mutta amitsukoulutus tarttee olla pohjalla.

mä olen kätilö ja kadun nyt ammatinvalintaani. Rankka työ ja paska palkka. Ei sitä opiskelemaan hakiessa ajatellut noita asioita ja nyt oon täysin kypsä. Ei riitä pelkkä kutsumus, kun töissä juoksee kuin pässi narussa, eikä ehdi hoitaa hommiaan niinkuin haluaisi. Kiirettä, stressiä, paljon vastuuta, v-mäiset työajat ja kaikesta tästä heikko rahallinen korvaus.

Poiminnat

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat