Mikä on HuK? Millaista työtä tekevät?

Vierailija

Mikä palkka?

Sivut

Kommentit (63)

Vierailija

Humanististen tieteiden kandidaatti on alempi korkeakoulututkinto ja piste. AMK taitaa omia akateemisia tutkintonimikkeitä itselleen! Käsittääkseni AMK ei ole tiedekorkeakoulu, joten ainakin tähän saakka kaikki HuKin paperit ovat tulleet yliopistosta, kuten itselleni vuonna 1997.HuKin tutkinnon jälkeen kannattaa jatkaa maisteriksi, koska ainakaan vielä ei alempi korkeakoulututkinto kovin hyviä työpaikkoja tuo. FM-tutkinnolla voit pääaineesi mukaan tehdä monenlaisia töitä aina opettajasta museoamanuenssiksi tai kielenkääntäjäksi. Riippuu nimenomaan pääaineesta eli historian laitoksen tutkinnon suorittanut ei käännä kirjoja eikä suomenkielen opettaja yleensä tee tutkimusmatkoja Tyynellemerelle.

Vierailija

Kandidaatin tutkintoHumanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on vähintään 120 opintoviikkoa. Kandidaatin tutkinnon suorittamista suositellaan, mutta se ei ole pakollista. Sen suorittaminen ei vaikuta oikeuteen suorittaa maisterin tutkintoa. HuK-tutkinnon pääaine voi myös olla eri kuin FM-tutkinnon. HuK- ja FM-tutkinnon keskeinen ero on se, että HuK-tutkintoon ei koskaan sisälly gradua.Alemmasta tutkinnosta voi olla hyötyä esimerkiksi työnhaussa tai opiskelussa ulkomailla. Se on myös hyvä välitavoite ennen maisterin tutkinnon suorittamista.Alla olevassa kaaviossa on esitelty kandidaatin tutkinnon osat ja vähimmäisvaatimukset (minimitutkinto). HuK-tutkinnon osien laajuus riippuu aineyhdistelmästä.

Kandidaatin tutkinnon rakenne (minimitutkinto, yhteensä vähintään 120 ov)Kandidaatintutkintoon vaaditaan seuraavat opinnot:1) kieli- ja viestintäopinnot (2 - 10 ov),

2) pääaineesta perusopinnot ja aineopinnot, aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma ks. kohta Kandidaatintutkielma,

3) sivuaineita (arvosanoja=tutkintovaatimusten mukaisia kokonaisuuksia) vähintään 30 opintoviikkoa, joihin sisältyy ainakin yksi kokonainen arvosana (min. 15 ov). Sivuaineopintoihin voi sisältyä korkeintaan kaksi puoliarvosanaa (10 - 14 ov); sivuaineen arvosanan voi korvata myös pääaineen syventävien opintojen arvosanalla (20 ov),

4) vapaita opintoja enintään 20 ov; jos tutkintoon vaadittava opintoviikkomäärä tulee täyteen muista opinnoista, ei vapaita opintoja tarvitse tutkinnossa olla ollenkaan,

5) kirjallinen kypsyysnäyte, ks. kohta Kypsyysnäyte.

Sivut

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat