Olkaa hyvä ;)

Vierailija


Paperiliitto vaatii tuloratkaisun mukaista työehtosopimustaPaperiliitto esittää Metsäteollisuus ry:lle saman tulosopimuksen hyväksymistä, jonka lähes koko muu Suomi on jo hyväksynyt, useimmat jo joulukuussa 2004.Työnantajat vaativat paperialan työehtojen huonontamistaMetsäteollisuus ry vaatii työnantajille yksipuolista oikeutta päättää mm. joulu- ja juhannusseisokeista, töiden siirtämisestä ulkopuolisille yrityksille ja pakkolomien käytöstä. Lisäksi työnantaja haluaa kaksi ensimmäistä sairaspäivää palkattomiksi sekä oikeuden pilkkoa lomia ja teettää 12 tunnin työpäiviä ilman ylityökorotuksia.Tulosopimuksen mukaisiin palkankorotuksiin työnantaja ei ole neuvotteluissa suostunut.Työnantajat estävät työnteon ja tuotannon paperitehtaissa työsulullaTyönantaja ajaa esittämiään työehtojen huononnuksia estämällä työnteon ja tuotannon paperiteollisuudessa. Yhtiöt eivät voi olla tietämättömiä siitä, että tällainen suomalaisyhtiöiden samanaikainen tuotannonrajoitus nostaa paperin hintaa ja kiihdyttää inflaatiota.Jotta seisokki ei tukisi pelkästään yhtiöiden tuotannonrajoitustarpeita, Paperiliitto on julistanut eräitä pienehköjä työsulun ulkopuolelle jätettyjä työntekijäryhmiä koskevan työtaistelun kyseisen sulun ajaksi.Paperiliitto ei hyväksy työnantajan sanelemia huononnusesityksiä. Työnantajan omien laskuperusteiden mukaan he aiheuttavat sulullaan suomalaisille miljardiluokan vahingon.Paperiliitto neuvottelee tarvittaessa seisokeistakinPaperiliiton liittokokous (2001) päätti, että seisokkien poistamisesta voidaan neuvotella työajan lyhennyksen yhteydessä. Työnantaja ei ole halunnut neuvotella työajan lyhentämisestä, joten mitään konkreettista esitystä neuvotteluissa ei ole työnantajalle tehty.Vuorojärjestelmä ja vuosityöaika ovat eri asioitaPaperialan keskeytymättömässä kolmivuorotyössä käytetään 5-vuorojärjestelmää sekä 6-vuorojärjestelmää. Keskimääräinen työaika kalenterivuodessa (1619 t) on tulos työaikamääräysten kokonaisuudesta. Kummallakin vuorojärjestelmällä on mahdollisuus päästä halutunpituiseen keskimääräiseen vuosityöaikaan vuorovapaita tai lisäpäiviä määrittelemällä.Vuoden tunnit jaettuna viidellä on 1752 ja jaettuna kuudella 1460. Kumpikaan ei ole paperiteollisuuden työaika eikä kumpaakaan ole neuvotteluissa esitetty työajaksi.Hallinnon jäsenet ovat Paperiliiton keskeisiä neuvottelijoitaLiitovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä liittotoimikunnan edustajat kuuluvat TES ¿ neuvottelukuntaan edustaen myös kenttää. Kaikki esitykset käydään läpi neuvottelukunnassa ennen kuin niitä esitetään yhteisessä pöydässä työnantajapuolelle. Tällä varmistetaan se, että liiton hallinto on tietoinen jokaisesta neuvottelujen yksityiskohdasta.Edunvalvonta-asiat ovat Paperiliitossa perinteisesti epäpoliittisia. Tupon vaatimista olisikin turha edes yrittää politisoida.Työn tuottavuus on Suomessa maailman parastaTyön tuottavuus Suomen paperiteollisuudessa on uusimpien tilastojen ja tutkimusten mukaan maailman huippua. Epäluuloiset voivat tutkia Valtioneuvoston kanslian globalisaatioselvityksiä tai Kansantaloudellisen aikakausikirjan viimeistä numeroa vuodelta 2004. Englantia osaavat voivat todeta ykkössijamme itsekin arvostetun tutkimuskeskuksen tietokannasta (http://www.ggdc.net/icop.html).Työn tuottavuus kasvaa Suomessa nopeastiTyön tuottavuus kasvoi massa- ja paperiteollisuudessa vuonna 2003 4,6% ja viime vuonna noin 10 %. Viime vuonna paperia ja kartonkia tuotettiin Suomessa enemmän kuin milloinkaan aikaisemmin.Koska työn tuottavuus on kasvanut tuotantoakin nopeammin, niin alan työpaikat ovat Suomessa vähentyneet 1970 ¿ luvulta alkaen. Viime vuosina kotimaisen raaka-aineen niukkuus sekä markkinoiden hidas kasvu ovat rajoittaneet tuotannon kasvua.

Kommentit (5)

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat