Onko Jeesus Jumalan poika?

Seuraa 
Liittynyt17.9.2015

Onko Jeesus " Jumalan poika" vai " Ihmisen poika" ?Monet sanovat meille, että Raamattu selkeästi ilmoittaa Jeesuksen olevan " Jumalan poika" . Kuinka on mahdollista sanoa, että Jeesus on " Jumalan ainoa siitetty poika" , kun Jeesus itse sanoo sen niin selvästi Raamatussa, mustaa valkoisella? Ensinnäkin, meidän tulee ymmärtää näiden ihmisten kieltä, juutalaisten kieltä, joille Jeesus (AS) puhui. Katsotaanpa kuinka he ymmärsivät tämän julistuksen.

Aloitetaanpa kysymällä, ' Kuinka monta poikaa Jumalalla on Raamatun mukaan?'

" Silloin sinun pitää sanoa faraolle: Näin sanoo Herra: ' Israel on minun esikoispoikani.' " (2. Moos. 4:22)

" Poikasi rakentaa nimelleni temppelin, ja minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Minä olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulle poika, ja jos hän tekee väärin, kuritan häntä niin kuin ihmiset lapsiaan." (2. Sam. 7:13-14)

" He tulevat itkien, hartaasti rukoillen, ja minä itse johdatan heitä. Minä vien heidät runsasvetisten purojen äärelle tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni." (Jer. 31:9)

" ¿Tämän Aadam, tämän Jumala." (Luuk. 3:38)

Myös tavallisia ihmisiä kutsutaan " Jumalan pojiksi" :

" Te olette Herran, Jumalanne, lapsia¿" (5. Moos. 14:1)

" Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia." (Room. 8:14)

" Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen." (Joh. 1:12)

" Jotta olisitte moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia Jumalan lapsia tämän kieroutuneen ja turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla." (Fil. 2:15)

" Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Rakkaat ystävät, jo nyt olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen kun tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on." (1. Joh. 3:1-2)

" Kun aamun tähdet riemuiten karkeloivat ja Jumalan pojat huusivat ääneen iloaan?" (Job 38:7)

" Eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat koolle ja asettuivat Herran eteen. Myös Saatana oli heidän joukossaan." (Job 1:6)

" Eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat taas koolle ja asettuivat Herran eteen. Myös Saatana oli heidän joukossaan." (Job 2:1)

Kuten voimme huomata, Israelin lasten keskuudessa ei ollut epätavallista puhutella tavallisia ihmisiä " Jumalan pojiksi" .

" Jumala ei ole ihminen: hän ei valehtele, hän ei muuta mieltään. Hänkö ei tekisi, mitä sanoo? Hänkö ei pitäisi, mitä lupaa?" (4. Moos. 23:19). Tässä jakeessa selvästi ilmoitetaan, ettei Jumala voi olla ihminen!

Oliko Jeesus sitten Jumalan " ainoa siitetty poika" ? " Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle: ' Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." (Ps. 2:7) Tässä jakeessa sanotaan, että Jumala on synnyttänyt tämän pojan! Todellakin, juutalaisiin viitataan Raamatussa jopa voimakkaammin kuin tämä, ja tämä on se piirre, josta Jeesus muistutti juutalaisia. Kun juutalaiset keräsivät kiviä kivittääkseen Jeesuksen, hän puolustautui seuraavin sanoin: " Eikö teidän laissanne sanota: ' Minä sanoin: te olette jumalia' ?" (Joh. 10:34). Jeesus viittasi tällöin Psalmeihin 82:6: " Kuulkaa! Vaikka olette jumalia, kaikki tyynni Korkeimman poikia."

Evankeliumissa Markuksen mukaan sanotaan: " Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän: ' Totisesti tämä ihminen oli jumalan poika.' " (Mark. 15:39) (vuoden 1938 Raamattu). Samasta asiasta kertova jae evankeliumissa Luukkaan mukaan sanoo: " Mutta kun sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi: ' Totisesti, tämä oli vanhurskas mies.' " (Luuk. 23:47) (vuoden 1938 Raamattu). Tässä nähdään, että sanontaa " Jumalan poika" käytetään synonyymisenä " vanhurskaalle miehelle" . Siinä on tämän kielen nerokkuus, ettei tarkoiteta kirjaimellisesti sitä mitä sanotaan. Kuten voimme nähdä näistä ja monista muista samanlaisista jakeista, " Jumalan poika" oli hyvin viaton termi, jolla kuvattiin Allahille uskollista palvelijaa. Profeettoja ja kaikkia uskollisia sekä vanhurskaita ihmisiä kutsutaan jumaliksi ja jumalan pojiksi Raamatussa. " Herra sanoi Moosekselle: ' Minä asetan sinut jumalaksi faraolle, ja veljestäsi Aaronista tulee sinun profeettasi.' " (2. Moos. 7:1)

Kaikki me olemme Korkeimman lapsia siinä mielessä, että kaikki luodut tarvitsevat Häntä ja kääntyvät Hänen puoleensa tarpeidensa ja tekojensa kanssa. Hän on Muista Riippumaton Herra, joka ei ole siittänyt eikä syntynyt. Eikä Hänellä ole ketään vertaista. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): " ...Mikään ei ole Hänen kaltaisensa; ja Hän on Kuuleva, Näkevä." (Koraani 42:11)

Se, että kääntäjät ja toimittajat päättivät kirjoittaa " Jumalan pojan" Jeesuksen (AS) tapauksessa isolla kirjaimella ja pienellä kirjaimella kaikkien muiden tapauksessa, ei muuta miksikään sitä tosiasiaa, että alkuperäisteksteissä sana on sama molemmissa tapauksissa.

Grolierin tietosanakirjassa on Jeesuksen Kristuksen kohdalla: " Aikaisessa elämänsä vaiheessa Jeesusta kutsuttiin rabbiksi (opettaja) ja pidettiin profeettana. Jotkut hänen sanoistaankin asettavat hänet viisaiden miesten kategoriaan. Kunnioittava nimitys rabbille on " herrani" . Jo ennen pääsiäistä hänen seuraajansa vaikuttuneina hänen auktoriteetistaan, tarkoittivat sillä jotain enemmän kuin tavallisesti, kun he puhuttelivat häntä " herrakseen" ¿ On epätodennäköistä, että arvonimi " Daavidin poika" olisi liitetty häneen tai olisi ollut hänen hyväksymänsä hänen maallisessa virassaan. " Jumalan poika" oli aikaisemmin heprealaisten kuninkaiden arvonimi (katso Psalmit 2:7 edellä). Se otettiin Messiasta vastaavaksi ensin pääsiäisen jälkeisessä kirkossa ja sillä ei ollut metafyysistä lisämerkitystä. " Pyhyyden Hengen puolelta hän oli jumalan poika, jolla on valta, ylösnousemuksessa tähän maailmaan asetettu¿" (Room. 1:4). Jeesus oli tietoinen ainutlaatuisesta lapsen yhteydestä Jumalan kanssa, mutta ei ole varmaa, että isä/poika-kieli menee aina Jeesukseen itseensä asti (" Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi: ' Minä ylistän sinua, isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin isä eikä isää kukaan muu kuin poika ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa." (Matt. 11:25-27))."

Raamatussa näyttää olevan vain kaksi paikkaa, joissa Jeesus viittaa itseensä " Jumalan poikana" . Ne ovat evankeliumissa Johanneksen mukaan luvuissa 5 ja 11. Hastings sanoo Bible Dictionary' ssa (Raamattusanakirjassa): " Käyttikö Jeesus sitä itsestään on kyseenalaista." Joka tapauksessa, edellä on jo esitetty, mitä tällä viattomalla puhuttelunimellä itse asiassa tarkoitetaan. Sen sijaan Jeesukseen viitataan " Ihmisen poikana" (tarkoittaa kirjaimellisesti ihmistä) noin 80 kertaa Raamatun kirjoissa. Jeesuksella (AS) ei ollut isää, joten hän ei ollut ihmisen miehen poika (sekä Raamatun että Koraanin mukaan). Kuitenkin huomaamme hänen jatkuvasti sanovan " olen ihmisen poika" . Miksi? Siksi, että juutalaisten kielessä " olen ihminen" sanotaan niin! Mitä hän sitten yritti sanoa meille jatkuvasti toistamalla ja painottamalla läpi Uuden testamentin, " olen ihminen" , " olen ihminen" , " olen ihminen" ? Mitä hän oli nähnyt ennalta? Ajatelkaapa sitä! Barnabaan evankeliumissa kerrotaan, että Jeesus tiesi, että ihmiset tekisivät hänestä jumalan hänen ylösnousemuksensa jälkeen ja ankarasti varoitti seuraajiaan olemasta missään tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa.

Painottavatko kristityt tätä puolta Jeesuksesta? Uuden testamentin kreikan kielen sanat, jotka käännetään pojaksi, ovat " pias" ja " paida" . Nämä tarkoittavat " palvelijaa" tai " poikaa, palvelijan merkityksessä" . Viitattaessa Jeesukseen, nämä sanat on käännetty pojaksi, mutta viitattaessa kaikkiin muihin, ne on käännetty palvelijaksi. Tästä voimme alkaa ymmärtää, että Jeesusta pidetään Jumalana yksinomaan laajamittaisen ja tahallisen väärinkääntämisen vuoksi.

Islam opettaa, että Jeesus (AS) oli ihminen, ei Jumala tai " Jumalan poika" . Jeesus (AS) itse painotti sitä seuraajilleen koko elämäntehtävänsä ajan. Barnabaan evankeliumi myös vahvistaa tämän. Jälleen Grolierin tietosanakirjassa sanotaan: " Kaikkein ongelmallisin on puhuttelunimi " Ihmisen poika" . Tämä on ainoa puhuttelunimi, jota Jeesus käyttää toistuvasti itsestään, eikä siitä, että pääsiäisen jälkeinen kirkko olisi käyttänyt sitä majesteettisuuden arvonimenä, ole mitään selkeää todistetta. Täten monet pitävät sitä luotettavana, sillä se läpäisee erilaisuuden tunnusmerkin."

Onko Jeesus " Jumalan poika" , koska hän kutsui Jumalaa " isäksi" ?

Tekeekö se, että Jeesus kutsui Jumalaa " isäksi" , hänestä jumalallisen Jumalan pojan? No kuinka kaikki kristityt viittaavat Häneen? Mitä Jeesuksella itsellään on Raamatun mukaan sanottavaa tästä asiasta?

" Jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia¿" (Matt. 5:45)

" Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen." (Matt. 5:48)

Raamatussa on lukuisia tämän kaltaisia jakeita. Jotta voisimme ymmärtää, mitä oikein tarkoitetaan " isällä" , katsotaan seuraavaa jaetta: " Tähän Jeesus sanoi: ' Jos Jumala olisi teidän isänne, te rakastaisitte minua, sillä minä olen lähtöisin Jumalasta ja tulen hänen luotaan. Minä en edes päättänyt tulostani itse, vaan hän lähetti minut." (Joh. 8:42)

Joten rakkaus Jumalaa ja Hänen profeettojaan kohtaan on se, mikä tekee Jumalasta jonkun " isän" . Samoin, " Te olette lähtöisin Saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää¿" (Joh.8:44). Aivan ilmeisesti sen enempää Saatana kuin Jumalakaan ei ole yhdenkään ihmisen fyysinen isä. Termiä isä käytettiin sinä aikana juutalaisten keskuudessa samoin kuin kristityt käyttävät nykypäivänä kutsuessaan pappeja isiksi. Sitä ei ole tarkoitettu otettavaksi kirjaimellisesti. Muuten Raamattu todistaisi, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen (AS), on myös Jumalan " fyysinen poika" .

Lisäksi, huomaa, että Jobia kutsutaan köyhien isäksi: " Köyhille minä olin isä ja tuntematonta autoin saamaan oikeutta." (Job 29:16)

Kun olemme lukeneet kaiken tämän, voimme ymmärtää kuinka juutalaisilla oli tapana ymmärtää Kaikkivaltiaaseen viittaaminen isänä.

Onko Jeesus " Jumalan poika" , koska hän oli Messias ja Sana?

Monet ihmiset uskovat Messiaan olevan joku mystinen raamatullinen termi, joka oli varattu Jumalan " ainoalle siitetylle pojalle" vastaavaksi aikojen alusta. Joten kun he lukevat Raamatusta, että Jeesus on Messias, he ajattelevat automaattisesti, että Jeesus on " Jumalan poika" . Hepreankielinen sana messias tarkoittaa voideltua. Sitä voidaan käyttää kenelle tahansa, joka nimitetään johonkin korkeaan virkaan ja käy läpi nimitysseremoniat. Tässä muutamia esimerkkejä Raamatusta:

Salomo voideltiin virkaansa kuninkaana. " Pappi Sadok oli pyhäkköteltasta ottanut mukaansa öljysarven, ja hän voiteli Salomon kuninkaaksi. Torvet soivat, ja kansa huusi: ' Eläköön kuningas Salomo!' " (1. Kun. 1:39)

Daavid voideltiin virkaansa kuninkaana. " Samuel otti öljysarvensa ja voiteli Daavidin siinä veljesten keskellä, ja Herran henki tuli Daavidiin ja pysyi hänessä siitä päivästä alkaen. Sitten Samuel palasi Ramaan." (1. Sam. 16:13)

Juutalaiset papit voideltiin virkaansa. " Jos virkaansa voideltu pappi tekee rikkomuksen ja näin saattaa koko kansan syynalaiseksi, hän tuokoon rikkomuksensa takia Herralle syntiuhriksi virheettömän nuoren sonnin." (3. Moos. 4:3)Vaikka nimeä Messias käytetään myös muille, se ei tarkoita, ettei se olisi ollut Jeesuksen (AS) nimike. Mutta se tosiasia, että Jeesusta (AS) kutsutaan Messiaaksi, ei tee hänestä Jumalan poikaa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): " (Muista) kun enkelit sanoivat: ' Oi Maria! Totisesti, Allah antaa sinulle ilouutisen Sanasta Häneltä, hänen nimensä tulee olemaan Messias Jeesus, Marian poika, hänelle suodaan kunnia tässä maailmassa ja Tuonpuoleisessa, ja hän tulee olemaan yksi niistä, jotka ovat lähellä Allahia. Hän tulee puhumaan ihmisille kehdosta ja miehuudessa, ja hän tulee olemaan yksi hurskaista.' Hän (Maria) sanoi: ' Oi Herrani! Kuinka minä tulen saamaan pojan, kun yksikään mies ei ole koskenut minuun.' Hän sanoi: ' Niin (se tulee olemaan) sillä Allah luo mitä Hän tahtoo. Kun Hän on päättänyt jotain, Hän sanoo sille ainoastaan: ' Ole!' - ja se on.' Hän tulee opettamaan hänelle (Jeesus) Kirjan ja äl-Hikmän (Sunna, profeettojen virheetön puhe, viisaus), (ja) Tooran ja Evankeliumin. Hän tekee hänestä (Jeesus) Lähettilään Israelin lapsille (sanoen): ' Olen tullut teidän luoksenne tuoden merkin teidän Herraltanne, että teen teille savesta hahmon, joka muistuttaa lintua, ja puhallan siihen, ja siitä tulee lintu Allahin Luvalla; ja parannan hänet, joka syntyi sokeana, ja spitaalisen, ja tuon kuolleet eläviksi Allahin Luvalla. Kerron teille, mitä te syötte, ja mitä varastoitte taloihinne. Varmasti, siinä on merkki teille, jos uskotte. Olen myös tullut vahvistamaan sen, mitä oli ennen minua Toorassa, ja tekemään lailliseksi teille osan siitä, mikä oli teille kiellettyä, ja olen tullut luoksenne todisteen kanssa teidän Herraltanne. Joten olkaa hurskaita Allahille ja totelkaa minua. Todella, Allah on minun Herrani ja teidän Herranne, joten palvokaan Häntä (Yksin). Tämä on Suora tie.' " (Koraani 3:45-51)

Vaikka kaikki profeetat ovat Jumalan ystäviä, vain Abraham sai Raamatun mukaan tämän nimikkeen itselleen: " Ja niin täyttyi Raamatun sana: ' Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi' , ja hän sai nimen Jumalan ystävä." (Jaak. 2:23). Samoin Moosesta (AS) kutsutaan " häneksi, jolle Jumala puhui" . Nämä ovat profeetoille annettuja nimikkeitä.

Tehdäksemme tämän terminologian selvemmäksi, otetaan esimerkiksi " Jumalan talo/temppeli" . Raamatussa mainitaan seuraava jae: " Ja Asarja, Hilkian poika, Jumalan temppelin esimies¿" (1. Aik. 9:11). Lisäksi Koraanissa Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): " (Muista) kun Me teimme Talon (Kä' bä Mekassa) kohtaamispaikaksi ihmiskunnalle ja turvallisuuden paikaksi. Ottakaa te (ihmiset) Abrahamin paikka rukouksen paikaksi, ja Me käskimme Abrahamia ja Ismailia puhdistamaan Minun Taloni niille, jotka kiertävät sitä, tai seisovat, tai kumartavat tai heittäytyvät maahan." (Koraani 2:125). Ilmaisulla Allahin talo ei luonnollisestikaan tarkoiteta taloa, jossa Allah asuu. Sen sijaan tällä ilmaisulla tarkoitetaan pikemminkin eräänlaista kunniaa, joka tällä asialla on Allahin silmissä ja tosiasiassa kaikki, mikä on olemassa, kuuluu Hänelle, sillä Hän (SWT) on kaiken omistaja. Kuitenkin vain paikkoja, joissa Allahia palvotaan, kutsutaan Allahin taloiksi.

Allah antaa nämä nimikkeet (Messias, Jumalan ystävä, hän, jolle Jumala puhui ja niin edelleen) niille, joille Hän haluaa, antaakseen suosionsa tietylle luodulle, sen hurskauden ja palvonnan vuoksi, jonka luotu osoittaa Hänelle.

Samalla tavoin, kun Jeesukseen (AS) viitataan Jumalan " sanana" , ei tämä tarkoita sitä, että hän olisi osa Jumalaa. Jumalan " sana" tarkoittaa sanaa: " Ole!" , joka on Hänen luomiskäskynsä. Jeesus (AS) on luotu ihminen niin kuin Aadamkin (AS), johon Allah puhalsi henkensä. Meidän tulee huomata, että kun islamissa puhutaan Allahin hengestä, sillä tarkoitetaan sielua, jonka Hän (TWT) on luonut luodulleen, olipa hän sitten Muhammad (SAAS), Jeesus (AS) tai Aadam (AS) tai joku muu Hänen luoduistaan, ja henki on luotu asia, niin kuin kaikki asiat, jotka Allah (SWT) on luonut. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): " Maryam (Maria), ' Imraanin tytär, joka suojeli siveyttään. Me puhalsimme (hänen paitansa tai vaatteensa hihaan) Meidän Roohimme [Jibriil (Gabriel)] kautta (ja täten hän tuli raskaaksi), ja hän todisti todeksi hänen Herransa Sanat [eli uskoi Allahin sanoihin: ' Ole!' ja hän oli; siis ' Iisaan (Jeesukseen), Maryamin (Marian) poikaan Allahin lähettiläänä], ja (uskoi myös) Hänen Kirjoituksiinsa ja hän oli yksi Qanituuneista (Allahille tottelevaisista)." (Koraani 66:12)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): " Totisesti, Jeesus on Allahin edessä samankaltainen kuin Aadam. Hän loi hänet (Aadamin) maan tomusta, sitten Hän sanoi hänelle: ' Ole!' ja hän oli." (Koraani 3:59)Sivut

Kommentit (22)

Vierailija

Amenhotep:

Lainaus:


Toisaalta me, jotka uskomme perisyntiin, uskomme sen koskevan kaikkia ihmisiä, joten uskon puute perisyntiä kohtaan ei vapauta ketään uhrin tarpeesta.
Niin, jos siihen uskoo niin kyllähän se silloin " kattaa" jokaisen ihmisen, luonnollisesti.Lainaus:

Armo tuli julki siinä, että Jumala itse valmisti sopivan uhrin.
Itselleni Jumalan Armo tulee julki siinä, että Hän antaa katuvalle palvelijalleen anteeksi, ilman tarvetta uhrilahjoille. Jumala on Armelian kaikista.(nyt hieman OT) Monesti olen saanut kuulla, kuinka islam ei tunne armoa (vaikka se on vahva osa sitä), mutta nyt tuli sellainen olo tästä keskustelusta, että itse asiassa - islamin Jumala-käsitys on paljon armeliaampi kuin kristinuskon.

Vierailija

ilovebabies:

Lainaus:


Onko Jeesus " Jumalan poika" vai " Ihmisen poika" ?
Hän oli sekä Jumalan Poika että Ihmisen Poika.Poikuuden todistaa yksiselitteisesti Isän ääni taivaasta.

Matt 3:17, Luuk 3:22

Monessa kohtaa Jeesus itse viittaa tähän, esim Luuk 10:22Ihmisen Poika on Jeesuksen yleisimmin käyttämä nimitys itsestään ja se tulee nähdä juutalaisen apokalyptiikan valossa, jossa Ihmisen Poika merkitsi taivaasta tulevaa eskatologista valtiasta. esim. Dan. 7:13. Vastoin tässä esitettyjä väitteistä Ihmisen Poika ei tarkoita ihmistä, vaan tarkka käännös on " kuin ihmisyksilö" .Muuten en oikein ymmärrä, missä tämän pitkän kysymyksen kärki on. On esitetty sarja väittämiä, joiden esittäjällä ei ole mitään käsitystä esim rabbiinisesta logiikasta tai vanhatestamentillisesta käsitteistöstä ja sanojen merkityksistä eri yhteyksissä. Näiden selvittäminen veisi kohtuuttomasti aikaa, ja aiemmat kokemukset vastaavista tilanteista on, ettei vastausta kuitenkaan lueta tai ainakaan väitteiden taso lähtee edelleen virheellisistä premisseistä.

Viimeinen niitti päätökselleni jättää yksityiskohtainen vastus tekemättä oli kysyjän viittaus ns Barnabaan evankeliumiin. Se on aukottomasti myöhäiskeskiaikainen väärennös, jossa mm puhutaan rahayksiköistä, jota ei ollut olemassa ennen 1500-lukua ja jonka sisältöä on laajalti plagioitu Danten Infernosta. Jotain lähdekritiikkiä soisi siis olevan näissä copy-pastetuissa polemiikeissa, varsinkin kun oikeasti tieteellisesti oppineet muslimitiedemiehetkin myöntävät Barnabaan väärennökseksi.Oheisessa linkissä on joitain Jeesuksen väittämiä itsestään. Se kannattaa muslimin lukea, ennen kuin alkaa opettaa kritityille kristinuskosta. Siunausta kaikille tasapuolisesti.http://www.whoisjesus-really.com/finnish/claimsd.htm

Vierailija


Onhan tää ihan naurettavaa jos ei usko että Jeesus on Jumalan poika.

kuinka mukamas Jumala vasta 600 vuotta Jeesuksen yliluonnollisen syntymän jälkeen ilmoittaisi että ei olisikaan poikani???kun islam väittää että Muhamedin inspiraatio oli todellinen, silloin takana oli valheen henki, sillä Jumala ei valehtele.

Jokainen henki, joka ei tunnusta Jeesuksen jumalallisuutta on antikristuksesta (1 Joh 2:18-23; 4:1-6). Meidän täytyy siten tunnustaa, että islamin henki on antikristillinen. Muhammed kuuli paljon Jeesuksesta, mutta kaikesta huolimatta hän kielsi Jumalan ristiinnaulitun Pojan eli koko pelastussuunnitelman ytimen.

Vierailija

Sikämisestä on vielä sellainen mielenkiintoinen pointti, että juutalaisuudessa ajatellaan, että äidiltä tulee (ruumiillinen)elämä ja isältä perintö.Koska Jeesus sikisi Pyhästä Hengestä, hän ei saanut perinnökseen perisyntiä.Näin Jeesuksen luonnon oli mahdollista olla myös täysin inhimillinen jumalallisen lisäksi, ja inhimillisen ihmisen Jeesuksessa oli mahdollista elä synnitön elämä. Näin Jeesuksesta tuli täydellinen, Jumalalle kelpaava uhri, Jumalan Karitsa, joka sovitti maailman synnin.

Vierailija

opiskelija1:

Lainaus:

siistarkoitin bää;)
Minä en oikein ymmärrä, mitä haluat tällä sanoa, en vaikka sanoit sen kahdesti. Mikäli tarkoituksesi oli pilkata Jeesusta, Jumalan Karitsaa, en voi kuin ihmetellä huonoa käytöstäsi. Mikäli tarkoitit jotain muuta, pyydän sanojani anteeksi. Muuta tarkoitusta en kommentillesi kuitenkaan löydä.Vierailija
Kuka Hän on?Jeesus on Kaikkivaltiaan Jumalan, maailmankaikkeuden Luojan, ainoa poika, Jeesus Kristus. Jumalan poikana hän on Jumala itse. Aina syntiinlankeemuksesta meidän päiviimme asti ihmiset ovat rikkoneet Jumalaa vastaan, eli tehneet syntiä. 2000 vuotta sitten Jeesus syntyi ihmiseksi maanpäälle korjatakseen tuon välirikon ihmisen ja Jumalan välillä. Rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan hän luopui oikeudestaan olla Jumala ja tuli ihmiseksi. Hän eli ihmisenä tuodakseen sanoman anteeksiannosta ihmiskunnalle. Hän kuoli ihmisenä ihmiskunnan syntien tähden, jotta jokainen, joka uskoo häneen, voisi pelastua ja palata Jumalan yhteyteen. Kolme päivää kuoleman jälkeen Isä Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ihmisenä ja antoi hänelle maailman kuninkuuden.Hän on yhä ihminen ja Jumala yhtäaikaa. Kuka voi paremmin tuntea meidän tarpeemme kuin ihminen? Kuka voi paremmin meitä auttaa kuin Jumala? Jeesus rukoilee tälläkin hetkellä omiensa puolesta ja huolehtii heidän tarpeistaan. Hän tulee maanpäälle vielä toisen kerran, mutta silloin hän tulee jumalallisessa kirkkaudessa taivaallisen sotajoukon ympäröimänä noutamaan seuraajiansa. Rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan hän viivyttänyt tulemusta 2000 vuotta, jotta mahdollisimman moni ehtii pelastua.

Vierailija

Tarkoittaako pyhällä hengellä täyttyminen sitä, että henkilö on Jumala tai " Jumalan poika" ?Onko Jeesus (AS) " Jumalan poika" tai Jumala, koska hän oli täyttynyt pyhällä hengellä? Silloin myös muiden, jotka olivat täyttyneet pyhällä hengellä, tulisi olla Jumalan poikia tai Jumalia. Puhumattakaan kaikista niistä " uudesti syntyneistä" kristityistä meidän aikanamme, jotka eivät ainoastaan ole täyttyneet pyhällä hengellä, vaan he ovat syntyneet pyhästä hengestä!

" Mutta enkeli puhui hänelle: ' Älä pelkää Sakarias. Rukouksesi on kuultu, vaimosi Elisabeth synnyttää sinulle pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes. Ilo ja riemu täyttävät sinut, ja monet iloitsevat hänen syntymästään. Hän on oleva suuri Jumalan mies. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. Jo äitinsä kohdusta asti hän on täynnä pyhää henkeä." (Luuk. 1:13-15)

" Hän oli hyvä mies, täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Yhä enemmän oli niitä, jotka liittyivät Herran omien joukkoon." (Ap. t. 11:24)

" Sakarias, lapsen isä, täyttyi pyhällä hengellä ja puhui profeetallisin sanoin." (Luuk. 1:67)

" Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja täyttyi pyhällä hengellä." (Luuk. 1:41)

" Silloin Pietari, pyhää henkeä täynnä, sanoi heille: ' Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!' " (Ap. t. 4:8)

" Silloin Saul - eli Paavali - täynnä pyhää henkeä katsoi mieheen tiukasti." (Ap. t. 13:9)

" He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä henki antoi heille puhuttavaksi." (Ap. t. 2:4)

" Me olemme kaiken tämän todistajat - samoin pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille jotka häntä tottelevat." (Ap. t. 5:32)

Vierailija

Jokainen todellinen uskovainen kristitty on syntynyt uudesti Pyhästä Hengestä. Siis uudesti, toki hän on syntynyt myös miehen siemestä äitinsä kohdusta, mutta uskoontulo hetkessä hän syntyy uudesti ylhäältä, Pyhästä Hengestä. Hengellisesti, ei fyysisesti.Jeesus ei siittynyt miehen siemenestä, vaan sikisi Pyhästä Hengestä ja sitten syntyi neitsyt Maria kohdusta. Joosef ei ollut Jeesuksen Isä, vaan Taivaallinen Isä on Jeesuksen Isä, ja yhtä Poikansa kanssa. Samaa YHTÄ on myös Pyhä Henki. Joosef oli Marian kihlattu, ja myöhemmin aviomies.

Sivut

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat