mitä on kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät? voiko kvantitatiivista tutkimusta tehdä kvalitatiivisilla mittareilla?

Vierailija

selitä ero tietämättömälle, oi sinä suuri ja viisas!terveisin " se ainoa äiti, jonka älykkyysosamäärä EI ole 130 + ja joka siitä huolimatta käy tällä palstalla"

Kommentit (11)

Vierailija

Kyselylomaketutkimus on aina kvantitatiivinen, ellei lomakkeessa ole avoimia kysymyksiä. Vaikka kysymykset olisikin laatuerotteluasteikolla (nainen - mies) ne on silti kvantitatiivisia, koska silloin voidaan mitata _kuinka_moni_ otannasta on vastannut nainen, kuinka moni mies. Jos kysymys olisi avoin kysymys " Mitä sukupuolta koet olevasi" se olisi enemmänkin laadullinen. Monivalinta ei ikinä ole laadullista tutkimusta, sillä vastaukset suhteutetaan aina otannan määrään ja niistä voidaan laskea käppyröitä, esimerkiksi korreloiko jonkun tietyn vaihtoehdon valitseminen sukupuoleen jne.Aidosti kvalitatiivista tutkimusta ovat avoimet vastaukset esim. haastattelututkimuksissa, sellaiset joista ei niinkään voi laskea korrelaatioita vaan joista etsitään ja luokitellaan teemoja jne.Kakkonen

Vierailija

Minulle tuli vain hetken hämäännys siitä, että jos on kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia mittareita, niin miten määritellään metodologia?Et jos nominaali- ja järjestysasteikko on kvalitatiivisia mittareita

(nominaaliasteikko = laatueroasteikko = esim mies - nainen)

(järjestysasteikko = ordinaaliasteikko = esim 1-5, josta 1=" huono" ja 5=" hyvä" ), niin voiko tutkimus olla kvantitatiivinen, vaikka siinä olisi käytetty pelkkiä kvalitatiivisia mittareita?Jos kyselylomakkeessa on käytetty vain em mittareita ja niiden lisäksi on vaikka pari avointa kohtaa, niin onko työ silti kvantsu? Jos se kohdistuu esim 800 ihmiseen? Silloinhan haetaan tutkimuksellista hyötyä ja jotain tilastollista yhtenevyyttä MÄÄRÄN suhteen.Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kun mun ymmärtääkseni on ne haastattelut ja pyritään ymmärtämään ilmiöitä niiden avulla " syvällisesti" .Kiitos ihan oikeasti kaikille jotka viitsivät vastata. Mun tilastollisten menetelmien kirjat eivät anna vastauksia ääneen, valitettavasti!t. dummy muuttuja

Vierailija

että omassa tutkimuksessani minulla oli liuta likertin asteikollisia kysymyksiä eli kvantitatiivisia. Lopussa oli asiaa selventäviä avoimia kysymyksiä 3 kpl ja kyllä se kokonaisuudessaan oli siis kvantitatiivinen tutkimus, käsittelin avoimet vain erikseen.Huh, ihan hikeä pukkaa kun ajattelenkin koko tutkimusta! Onneksi se on jo valmis. Tsemppiä ap:lle! :)

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat