tuhven kysymykset islamista

Seuraa 
Liittynyt17.9.2015

laita tähän ne vastaamatta jääneet kysymyksesi. Niitä on tosi vaikea pomia tuolta väleistä ja yrittää muistaa missä ketjussa voisi olla jotain. Tähän voidaan sitten vastailla kun aika antaa periksi.

Kommentit (10)

Vierailija

" pikaisesti elätyksestäT

Tuhvelle vastausta elätyksestä...Eli jos nainen ottaa osaa vuokranmaksuun tms, jotka siis olisi miehen hoidettava, koska hänellä on vastuu perheestä - niin tämä luetaan naiselle hyväntekeväisyydeksi, siinä ei ole mitään väärää vaan se on aivan naisen harkinnassa - toisaalta kuka ei tahtoisi tehdä hyväntekeväisyyttä jos siihen on mahdollisuus? Tämä on jonkun oppineen vastauksesta (nimimuistini on mikä on, mutta jos löydän sen uudelleen laitan sen tänne inshaAllaah).. eli siis nyt lähtee tästä oma olettamus koska tarkempaa tietoa ei ole, eli eiköhän siinä tapauksessa jos mies ei kykene elättämään perhettä ja nainen sen tekee vaikka ei ole velvollisuus (olisi omasta mielestäni typerää kieltäytyä jos siihen kykenee) niin se todellakin lasketaan hänelle ylimääräiseksi hyväksi, sillä hän ylittää silloin velvollisuutensa. Mikäänhän sitä ei estä tekemästä, joten en näe tässä minkäänlaista ongelmaa, ristiriitaa tms "tämä on siis Asmaan vastaus. Koska tänne oli tehty erillinen kysymys, niin siirsin tämän tänne.Siis tämähän on epätasa-arvoa. Mies on velvollinen, mutta naiselle se on hyväntekeväisyyttä. Luen tämän samaan kastiin tämän lauseen kanssa: miehen täytyy valita joko siviilipalvelus tai armeija, mutta nainen saa mennä armeijaan, jos haluaa. Siis tyypillistä suomalaista tasa-arvoa.Lisäksi jos mies jatkuvasti kuulee, että hänen vaimonsa on niiiin hyvä, kun pitää huolen miehestään, niin eiköhän se alenna miehen itsetuntoa aika tavalla.Sanookohan koraani tästä kuitenkin jotain?

Vierailija

tuhve:

Lainaus:


Ensinnäkin milloin nuo ennustukset on kirjoitettu? Ilmeisesti tämä oli haddithista ja hadditheja kai syntyy sitä mukaa kuin ihmiset käyvät kysymässä joltakulta neuvoa. En mielestäni löytänyt mistään vuosilukua, milloin nämä ennustukset olisi tehty.
Hadithit ovat joko Profeetta Muhammadin tai hänen seuralaistensa sanoja (siitä mitä näkivät Profeetan sanovan/tekevän). Eli siis niitä ei tule enää lisää - paitsi niitä keksittyjä sitten - ja siksi onkin tärkeää tuntea ainakin vähän hadith-tiedettä, joka pureutuu kertojaketjuihin, siihen mitä tiedetään jokaikisestä kertojasta ja jos on vähänkin heikkoutta, hadithia ei voida luokitella vahvaksi. Luotettavimmat kokoelmat ovat Bukhaarin ja Muslimin.Jos ihmiset kysyvät oppineilta neuvoa, oppinut voi antaa aiheesta fatwan perustuen omiin tietoihinsa. Tosin monet arvostetuimmista oppineista välttivät fatwojen antamista, koska joskus ne perustuvat puhtaasti mielipiteeseen ja virheen riski kasvaa.

Vierailija

Ensinnäkin milloin nuo ennustukset on kirjoitettu? Ilmeisesti tämä oli haddithista ja hadditheja kai syntyy sitä mukaa kuin ihmiset käyvät kysymässä joltakulta neuvoa. En mielestäni löytänyt mistään vuosilukua, milloin nämä ennustukset olisi tehty.Miehen oikeus vaimoon...Kirjoitin sen vähän huonosti, koska olin jo lähdössä pois koneen vierestä siinä vaiheessa. Onko vammaisella miehellä koraanin mukaan oikeus vaimoon? Tämä pohjautuu siihen ajatukseen, että vammainen henkilö ei välttämättä voi kustantaa samalla tavalla vaimonsa elämää kuin ei-vammainen henkilö.Tästä heräsi tällaisia lisäkysymyksiä: Piilotellaanko vammaisia henkilöitä (ehkä myös naisia) vai annetaanko heille yhtäläinen oikeus elää tavallista elämää? Etsitäänkö heille niissä maissa, missä puhutaan järjestetystä avioliitosta, vaimoa samalla tavalla kuin ei-vammaisillekin henkilöille?

Vierailija

mutta haditheissa on paljon enemmän loppua edeltävistä merkeistä? Jaksatko tuhve lukea englanniksi jos vain copypastaan kun pitäisi tässä illalla ehtiä muutakin;)

Jos joku jaksaa suomentaa niin hienoa.!!!!!!!!!!!!!!!!!uskonnollisten ryhmien jakautuminen:

' Awf ibn Malik reported that the Prophet said: " The Jews split into seventy-one sects: one will enter Paradise and seventy will enter Hell. The Christians split into seventy-two sects: seventy-one will enter Hell and one will enter Paradise. By Him in Whose hand is my soul, my Ummah will split into seventy-three sects: one will enter Paradise and seventy-two will enter Hell." Someone asked, " O Messenger of Allâh, who will they be?" He replied, " The main body of the Muslims (al-Jama' ah)." ' Awf ibn Malik is the only one who reported this Hadîth, and its isnad is acceptable.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tiedon katoaminen sekä huorinteko ja juominen ja naisten lukumäärän kasvu:

Anas ibn Malik said, " I shall tell you a Hadîth which I heard from the Messenger of Allâh, and which no-one will tell you after me. I heard him say, ' Among the signs of the Hour will be the disappearance of knowledge and the appearance of ignorance. Adultery will be prevalent and the drinking of wine will be common. The number of men will decrease and the number of women will increase until there will be fifty women to be looked after by one man.' " This Hadîth was reported in the two Sahîhs from the Hadîth of ' Abd Rabbihi.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tappaminen lisääntyy:

' Abdullâh said, " The Prophet said, ' Just before the Hour, there will be days in which knowledge will disappear and ignorance will appear, and there will be much killing.' " (Ibn Majah; also narrated by al-Bukhârî and Muslim, from the Hadîth of al-A' mash.)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Islam " unohtuu" :

Hudhayfah ibn al-Yaman said, " The Prophet said, ' Islâm will become worn out like clothes are, until there will be no-one who knows what fasting, prayer, charity and rituals are. The Qur' ân will disappear in one night, and no Ayah will be left on earth. Some groups of old people will be left who will say, ' We heard our fathers saying La ilaha illa Allâh, so we repeated it.' Silah asked Hudhayfah, " What will saying La ilaha illa Allâh do for them when they do not know what prayer, fasting, ritual and charity are?" Hudhayfah ignored him; then Silah repeated his question three times, and each time Hudayfah ignored him. Finally he answered, " O Silah, it will save them from Hell" , and said it three times. (Ibn Majah)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Huorinteko ja sairauksien lisääntyminen. Huijaaminen ja se ettei mkaseta zakaatia. Hallitsijoiden huonomielisyys:

' Abdullâh ibn ' Umar said, " The Prophet - sallallâhu ¿alayhi wa sallam - came to us and said, ' O Muhajirun, (emigrants from Makkah to al-Madînah) you may be afflicted by five things; God forbid that you should live to see them. If fornication should become widespread, you should realise that this has never happened without new diseases befalling the people which their forebears never suffered. If people should begin to cheat in weighing out goods, you should realise that this has never happened without drought and famine befalling the people, and their rulers oppressing them. If people should withhold Zakat, you should realise that this has never happened without the rain being stopped from falling; and were it not for the animals' sake, it would never rain again. If people should break their covenant with Allâh and His Messenger, you should realise that his has never happened without Allâh sending an enemy against them to take some of their possessions by force. If the leaders do not govern according to the Book of Allâh, you should realise that this has never happened without Allâh making them into groups and making them fight one another.' " (Ibn Majah).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15 merkkiä:

' Alî ibn Abi Talib said, " The Prophet said: ' If my Ummah bears fifteen traits, tribulation will befall it.' Someone asked, ' What are they, O Messenger of Allâh?' He said, ' When any gain is shared out only among the rich, with no benefit to the poor; when a trust becomes a means of making a profit; when paying Zakat becomes a burden; when a man obeys his wife and disobeys his mother; and treats his friend kindly whilst shunning his father; when voices are raised in the mosques; when the leader of a people is the worst of them; when people treat a man with respect because they fear some evil he may do; when much wine is drunk; when men wear silk; when female singers and musical instruments become popular; when the last ones of this Ummah curse the first ones - then let them expect a red wind, or the earth to swallow them, or to be transformed into animals.' " (at-Tirmidhî)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Huorinteko koronotto alistavat johtajat tähtiin uskominen:

' Alî ibn Abi Talib said, " The Prophet led us in praying Salat al-Fajr (the morning prayer). When he had finished, a man called to him: ' When will the Hour be? The Prophet reprimanded him and said ' Be quiet!' After a while he raised his eyes to the sky and said, ' Glorified be the One Who raised it and is taking care of it.' Then he lowered his gaze to the earth and said, ' Glory be to the One Who has outspread it and has created it.' Then the Prophet said, ' Where is the one who asked me about the Hour?' The man knelt down and said, ' I asked you.' The Prophet said, ' The Hour will come when leaders are oppressors, when people believe in the stars and reject al-Qadar (the Divine Decree of destiny) when a trust becomes a way of making a profit, when people give to charity (Sadaqah) reluctantly, when adultery becomes widespread - when this happens, then your people will perish.' "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Viininjuonti ja musiikin suosio:

' Imran ibn Husayn said, " The Prophet said, ' Some people of this Ummah will be swallowed up by the earth, some will be transformed into animals, and some will be bombarded with stones.' One of the Muslims asked, ' When will that be, O Messenger of Allâh?' He said, ' When singers and musical instruments will become popular, and much wine will be drunk.' " (Narrated by at-Tirmidhî)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Oman kuoleman toivominen:

Abû Hurayrah said that he had heard the Prophet say, " The Hour will not come until a man passes by someone' s grave and says, Would that I were in his place!" (al-Bukhârî)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tämä on muuten jännä. Minkälaisen käsityksen muut saavat tästä? Minulle tuli mieleen jotkut nykypäivän " liiketoimet" kun ennen olen ihmetellyt tätä hadithin alkua:

Abû Hurayrah said, The Prophet said, " There are two types among the people of Hell whom I have not yet seen. The first are people who have whips like the tails of oxen, with which they beat people, and the second are women who are naked in spite of being dressed; they will be led astray and will lead others astray, and their heads will look like camels humps. These women will not enter Paradise; they will not even experience the faintest scent of it, even though the fragrance of Paradise can be perceived from such a great distance."

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Isompia merkkejä. Jeesuksen tulo, Koettelemukset:

Hudhayfah ibn ' Ubayd said, " The Prophet came upon us whilst, we were busy in discussion He asked us, ' What are you talking about?' We said, ' We are discussing the Hour.' He said, ' It will not come until you see ten signs: the smoke, the Dajjal, the beast, the sun rising from the West, the descent of Jesus son of Mary, Gog and Magog, and three land-slides - one in the East, one in the West, and one in Arabia, at the end of which fire will burst forth from the direction of Aden (Yemen) and drive people to the place of their final assembly.' " (Ahmad)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tuhoava sade:

It was reported from Abû Hurayrah that the Prophet - sallallâhu ¿alayhi wa sallam - said, " The hour will not come until there has been rain which will destroy all dwellings except tents."

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Maanjäristykset tappaminen korkeiden rakennusten rakentaminen kahden ison ryhmän taistelu:

It was reported from Abû Hurayrah that the Prophet - sallallâhu ¿alayhi wa sallam - said: " The Hour will not come until the following events have come to pass: people will compete with one another in constructing high buildings; two big groups will fight one another, and there will be many casualties - they will both be following the same religious teaching; earthquakes will increase; time will pass quickly; afflictions and killing will increase; nearly thirty dajjals will appear, each of them claiming to be a messenger from Allâh; a man will pass by a grave and say, ' Would that I were in your place' ; the sun will rise from the West; when it rises and the people see it, they will all believe, but that will be the time when ' No good will it do to a soul to believe in them then, if it believed not before...' (al-An' am 6:158); and a wealthy man will worry lest no-one accept his Zakat." (al-Bukhârî, Muslim)

lähde on tämä http://www.sunnahonline.com/ilm/unseen/0002.htm

Vierailija

tuhve:

Lainaus:
Siis tämähän on epätasa-arvoa. Mies on velvollinen, mutta naiselle se on hyväntekeväisyyttä. Luen tämän samaan kastiin tämän lauseen kanssa: miehen täytyy valita joko siviilipalvelus tai armeija, mutta nainen saa mennä armeijaan, jos haluaa. Siis tyypillistä suomalaista tasa-arvoa.Lisäksi jos mies jatkuvasti kuulee, että hänen vaimonsa on niiiin hyvä, kun pitää huolen miehestään, niin eiköhän se alenna miehen itsetuntoa aika tavalla.Sanookohan koraani tästä kuitenkin jotain?
Joku toisessa ketjussa jo vastasikin, ettei islamissa ole länsimaisen käsityksen mukaista tasa-arvoa - mies ja nainen eivät pyrikään olemaan 100% samanlaisia, kuten länsimaissa pyritään. Joten periaatteessa olet oikeassa, että tässä kohtaa tämän tasa-arvokäsityksen mukaan " sorsitaan" miestä, mutta muslimeina emme taas näe asiaa siten - islamissa mies on selkeästi perheenpää, joka hankkii elannon ja nainen taas ensisijaisesti on hän, joka huolehtii kodista ja lapsista (tosin kieltämättä opiskelua, työskentelyä kuitenkaan, päinvastoin). Meillä molemmilla on selkeät roolimme, meillä on oikeutemme ja velvollisuutemme. Emme pyri " tasapäistämiseen" ja samankaltaisuuteen. Ja sitten jos, omasta tahdostamme, teemme enemmän kuin velvollisuuksiimme kuuluu - se on ylimääräinen hyvä teko.Jos ihmiset ovat valmiita tukemaan toisia kaikissa tilanteissa, niin en kyllä usko, että siinä itsetunto alenee.. kuten sanotte, myötä- ja vastamäessa :). Yksilötasollahan toki kaikki on mahdollista, sitä en kiellä - mutta se taas ei ole uskonnosta kiinni, tiedän tapauksia ihan suomalaisista, ei-muslimeista, joissa miehen itsetunnolle on kova paikka, jos nainen saa esimerkiksi parempaa palkkaa. Sehän on kiinni siis vaan omista ajatuksista.

Vierailija

K31:34. Totisesti, Jumala tietää tuomion hetken, Hän lähettää sateen maan päälle ja Hän tietää, mitkä ihmiskohtalot äitien kohtuihin kätketyt ovat. Yksikään sielu ei aavista, mitä hänen on huomenna koettava, eikä sitä, missä maassa hän on kuoleva. Totisesti, Jumala on tietävä, tarkkanäköinen.sitten englantia sahih bukhari (al-qadar-- ikään kuin ennaltamäärääminen kirja 77)Volume 8, Book 77, Number 593:Narrated ' Abdullah:Allah' s Apostle, the truthful and truly-inspired, said, " Each one of you collected in the womb of his mother for forty days, and then turns into a clot for an equal period (of forty days) and turns into a piece of flesh for a similar period (of forty days) and then Allah sends an angel and orders him to write four things, i.e., his provision, his age, and whether he will be of the wretched or the blessed (in the Hereafter). Then the soul is breathed into him. And by Allah, a person among you (or a man) may do deeds of the people of the Fire till there is only a cubit or an arm-breadth distance between him and the Fire, but then that writing (which Allah has ordered the angel to write) precedes, and he does the deeds of the people of Paradise and enters it; and a man may do the deeds of the people of Paradise till there is only a cubit or two between him and Paradise, and then that writing precedes and he does the deeds of the people of the Fire and enters it."Volume 8, Book 77, Number 594:

Narrated Anas bin Malik:The Prophet said, " Allah puts an angel in charge of the uterus and the angel says, ' O Lord, (it is) semen! O Lord, (it is now ) a clot! O Lord, (it is now) a piece of flesh.' And then, if Allah wishes to complete its creation, the angel asks, ' O Lord, (will it be) a male or a female? A wretched (an evil doer) or a blessed (doer of good)? How much will his provisions be? What will his age be?' So all that is written while the creature is still in the mother' s womb."(siis jokainen teistä on äitinsä kohdussa 40 päivää ja sitten muuttuu verihyytymäksi ja 40 päiväksi ja sitten muuttuu lihaksi 40 päiväksi ja tämän jälkeen häneen " puhalletaan henki" . Siis sielu)Vierailija

Pohdin, että kovin moni ei tunne henkilökohtaisesti, eikä tiedä, miten rasittava olen, kun saan jonkin asian päähäni.Kysymyksiä, joita tässä matkan varrella on kerääntynyt:1. Naisen sielu koraanissa. Yleensäkin sielun merkitys ja mitä se on?

2. Miehen vaimon saannin oikeus, kun mies ei pysty pitämään vaimosta huolta esimerkiksi vammaisuuden takia. Mies on kuitenkin mies aina eli kaipaa vaimoa:)

3. Jos vaimo kieltäytyy antamasta rahaa ruokaa, vuokraan jne. koraaniin vedoten, onko hän tottelematon miehelle? Ajatellaan, että miehellä on oikeasti suunnattomia rahavaikeuksia ja siksi vaatii yhteistä taloudenhoitoa. Tästä jatkokysymys: jos tämä on tottelemattomuutta, onko tällainen nainen menossa paratiisiin?

4. Kerran palstalla oli suuri lista islamin ennustuksista. Kysyin, mistä kohtaa koraania nämä kaikki ennustukset löytyvät?Nämä tulivat heti mieleen. Kirjoittelen lisää sitä mukaa kuin tulee mieleen.Olen siis ymmärtänyt, että kaikkeen löytyy vastaus koraanista tai hadditheista. Siksi mutu-vastaukset eivät ole riittäneet. Mutta jos olen ymmärtänyt väärin ja koraani ei olekaan niin tärkeä ohjenuora, niin sitten oikaiskaa ja sen jälkeen taas en pistä pahakseni mutu-vastauksia.Sitten vielä yksi kysymys. Mieheni kertoi, että imaamit eivät anna mitään ohjeita. Kun imaamin luo mennään kysymään jotain, imaami avaa koraanin tietystä kohtaa ja sanoo: " lue tästä ja tee sitten niin kuin siinä opetetaan." Onko teillä kokemusta tästä?

Vierailija

1. Naisen sielu koraanissa. Yleensäkin sielun merkitys ja mitä se on?Sama kuin kristinuskossa.2. Miehen vaimon saannin oikeus, kun mies ei pysty pitämään vaimosta huolta esimerkiksi vammaisuuden takia. Mies on kuitenkin mies aina eli kaipaa vaimoa:)En ole varma ymmarranko oikein, mutta jos mies ei vaimosta pysty huolehtimaan, on vaimolla kasittaakseni oikeus erota ja menna uusiin naimisiin tai vaihtoehtoisesti itse elattaa miesta, joka kasittaakseni olisi kunniakkaampaa.3. Jos vaimo kieltäytyy antamasta rahaa ruokaa, vuokraan jne. koraaniin vedoten, onko hän tottelematon miehelle? Ajatellaan, että miehellä on oikeasti suunnattomia rahavaikeuksia ja siksi vaatii yhteistä taloudenhoitoa.Ei ole tottelemattomuutta. Saa kieltaytya, jos haluaa, mutta on rakkauden osoitus, jos suostuu moiseen. Pakko ei ole suostua, vaan voi vaikka pyytaa avioeroa halutessaan. Mies ei voi vaatia yhteista taloudenhoitoa, vaan pyytaa ja anella sita.Tästä jatkokysymys: jos tämä on tottelemattomuutta, onko tällainen nainen menossa paratiisiin?Miehen tottelemattomuutta on vain sellainen toiminta, joka on uskonnon vastaista. Esim, jos vaimo haluaa juosta pihalla alasti ja mies kieltaa ja nainen siita huolimatta juoksee, on nainen tottelematon. Taman tottelevaisuus asian olen itse kasittanyt niin, etta ennen ei naisilla ollut yhtalaisia mahdollisuuksia kouluttaa itseaan uskonnnollisesti yhta hyvin kuin miesten, joten oletettiin etta mies tietaa paremmin ja nain ollen naisen taytyy hanta totella ellei sitten satu tietamaan mihehen mielipidetta uskonnonvastaiseksi, jolloin ei tarvitse totella. Mies ei saa talouden asoista paattaa yksin, silla se on omaan tahtoon pakottamista ja se ei ole sallittua. Ei ole tottelemattomuutta vastustaa miesta tallaisessa asiassa.4. Kerran palstalla oli suuri lista islamin ennustuksista. Kysyin, mistä kohtaa koraania nämä kaikki ennustukset löytyvät?En muista mista kohtaa, mutta loytyy ennustuksia maailman menosta. Kovin vertauskuvallisia, mutta kuitenkin.

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat