Vierailija

Miten tää menee jos minä satun kuolemaan ennen avomiestäni? Omistan perheen auton ja minulla yksi täysi-ikäinen lapsi ja yksi yhteinen alaikäinen lapsi avomieheni kanssa. Meneekö auto myyntiin ja rahat puoliksi lapsille? Miten jos oltais naimisissa niin saisko mies pitää minun nimissä olevan autoni? Kiitos jos joku vastaa.

Kommentit (12)

[quote]

Ei siis edes aviopuoliso. Hän saa tietysti pitää oman osuutensa omaisuudesta, mikä on yleensä puolet. Tosin elävän ei tarvi maksaa tasinkoa kuolleen kuolinpesälle.Esimerkki:

Naisen nimissä oleva omaisuus 200 000 Euroa ja miehen 100 000 Euroa. Mies kuolee, jonka jälkeen hänen rintaperillisensä eli lapset perivät tuon 100 000 Euroa.Edellisen esimerkin nainen kuolee, jonka jälkeen hänen pesästään maksetaan ensin tasoitusta miehelle 50 000 Euroa. (molempien omaisuus sen jälkeen 150 000) ja sitten miehen 150 000 Euroa perivät hänen rintaperillisensä.Olet nyt ottanut kaksi ihan erillistä esimerkkiä.

Ei siis edes aviopuoliso. Hän saa tietysti pitää oman osuutensa omaisuudesta, mikä on yleensä puolet. Tosin elävän ei tarvi maksaa tasinkoa kuolleen kuolinpesälle.Esimerkki:

Naisen nimissä oleva omaisuus 200 000 Euroa ja miehen 100 000 Euroa. Mies kuolee, jonka jälkeen hänen rintaperillisensä eli lapset perivät tuon 100 000 Euroa.Edellisen esimerkin nainen kuolee, jonka jälkeen hänen pesästään maksetaan ensin tasoitusta miehelle 50 000 Euroa. (molempien omaisuus sen jälkeen 150 000) ja sitten miehen 150 000 Euroa perivät hänen rintaperillisensä.Lainaus:

katsotaan ensin kuolinpesän eli kuolleen varat ja velat. Jos varat ovat isommat kuin velat, jää kuolinpesästä jaettavaa. Jos sinulta jäisi varoja, jos auto myydään, saavat lapset rahat puoliksi. Voi myös olla, että jos "uskottu mies"=pesän oikeudenmukaisen jaon tekijä) suostuu, voi miehesi ottaa autonsa käyttöön yhteisen lapsenne huoltajana (vaikka tarvitsevat kulkemiseen eikä muuta autoa ole), joutuisi kuitenkin maksamaan sinun lapselle (ei yhteiselle) puolet auton nykyisestä arvosta. Mies ei ole oikeutettu saamaan sinun nimissä olevasta omaisuudesta mitään, kun olette avoliitossa.Jos olisitte naimisissa, puoliso saa puolet ja rintaperilliset puolet sinun omaisuudestasi. Jos mies pitäisi auton, pitäisi lapsille jäädä muuta omaisuutta saman verran jaettavaksi keskenään.En ole lain asiantuntija, mutta konkreettisesti em. kokenut.

Ap:n tapauksessa kyse oli avoliitosta, mutta esimerkkini on siis avioliitosta, joten vähän asian sivusta. Joka tapauksessa noinhan se menee.</p> <p>[quote kirjoitti:

Ei siis edes aviopuoliso. Hän saa tietysti pitää oman osuutensa omaisuudesta, mikä on yleensä puolet. Tosin elävän ei tarvi maksaa tasinkoa kuolleen kuolinpesälle.Esimerkki:

Naisen nimissä oleva omaisuus 200 000 Euroa ja miehen 100 000 Euroa. Mies kuolee, jonka jälkeen hänen rintaperillisensä eli lapset perivät tuon 100 000 Euroa.Edellisen esimerkin nainen kuolee, jonka jälkeen hänen pesästään maksetaan ensin tasoitusta miehelle 50 000 Euroa. (molempien omaisuus sen jälkeen 150 000) ja sitten miehen 150 000 Euroa perivät hänen rintaperillisensä.Olet nyt ottanut kaksi ihan erillistä esimerkkiä.

että alaikäisille tulee edunvalvoja. Miehesi ei voi siis käyttää lapsesi perimiä varoja miten haluaa, vaan niitä valvotaan edunvalvojan toimesta (kunnallinen virkamies).

Tuossa yllä on käyty asioita läpi, että miten menee normaalisti, mutta mikäänhän ei estä sinua ap tekemästä testamenttia. Avioliitto on tietty yksi helppo ratkaisu, mutta uusperheelle suosittelisin kyllä sen lisäksi testamenttiakin, myös jonkin sorttista avioehtoa suosittelen lämpimästi, jos menette naimisiin.Äkkiseltään tuntuisi, että kätevä ratkaisu olisi että menisitte naimisiin ja tekisitte kaikenkattavan (tai jonkin muun) avioehdon. Tällöin sinun kuollessasi lapsesi perisivät sinut, mutta miehesi saisi asua kodissanne ja saisi pitää käytössään irtaimiston kuolemaansa saakka.

</p> <p>Ap:n tapauksessa kyse oli avoliitosta, mutta esimerkkini on siis avioliitosta, joten vähän asian sivusta. Joka tapauksessa noinhan se menee.<br /><br /><br /><br /></p> <p>[quote kirjoitti:

Lainaus:

Ei siis edes aviopuoliso. Hän saa tietysti pitää oman osuutensa omaisuudesta, mikä on yleensä puolet. Tosin elävän ei tarvi maksaa tasinkoa kuolleen kuolinpesälle.Esimerkki:

Naisen nimissä oleva omaisuus 200 000 Euroa ja miehen 100 000 Euroa. Mies kuolee, jonka jälkeen hänen rintaperillisensä eli lapset perivät tuon 100 000 Euroa.Edellisen esimerkin nainen kuolee, jonka jälkeen hänen pesästään maksetaan ensin tasoitusta miehelle 50 000 Euroa. (molempien omaisuus sen jälkeen 150 000) ja sitten miehen 150 000 Euroa perivät hänen rintaperillisensä.Olet nyt ottanut kaksi ihan erillistä esimerkkiä.

katsotaan ensin kuolinpesän eli kuolleen varat ja velat. Jos varat ovat isommat kuin velat, jää kuolinpesästä jaettavaa. Jos sinulta jäisi varoja, jos auto myydään, saavat lapset rahat puoliksi. Voi myös olla, että jos "uskottu mies"=pesän oikeudenmukaisen jaon tekijä) suostuu, voi miehesi ottaa autonsa käyttöön yhteisen lapsenne huoltajana (vaikka tarvitsevat kulkemiseen eikä muuta autoa ole), joutuisi kuitenkin maksamaan sinun lapselle (ei yhteiselle) puolet auton nykyisestä arvosta. Mies ei ole oikeutettu saamaan sinun nimissä olevasta omaisuudesta mitään, kun olette avoliitossa.Jos olisitte naimisissa, puoliso saa puolet ja rintaperilliset puolet sinun omaisuudestasi. Jos mies pitäisi auton, pitäisi lapsille jäädä muuta omaisuutta saman verran jaettavaksi keskenään.En ole lain asiantuntija, mutta konkreettisesti em. kokenut.

Mä en ymmärrä, miten tämäkin asia täällä pyörii vuodesta toiseen ja aina jotkut on sitä mieltä, että puoliso perii puolet....Ja todellakin, lesken ei tarvi maksaa koskaan mitään tasinkoa, ellei halua. Kyse on ns. tasinkoprivilegistä eli juuri siitä, että varakkaamman lesken ei tarvi maksella kuolinpesälle mitään. Sen sijaan kuollutta puolisoaan köyhemmän on oikeus saada niin, että yhteinen nettovarallisuus menee puoliksi ja sen jälkeen vasta sen puolison omaisuuden perii hänen rintaperillisensä.Tässä suora kopsu viimeisestä:

--

Lesken ei tarvitse luovuttaa tasinkoa ensin kuolleen puolison perillisille, vaan hän saa pitää oman omaisuutensa. Leski saa vapaasti päättää, luovuttaako hän tasinkoa vai ei. Jos leskellä on vähemmän varallisuutta kuin kuolleella puolisolla, leskellä on aina oikeus saada osituksessa tasinkoa vainajan omaisuudesta.

--

Ja tässä vielä perintökaaresta:

--

Ensimmäiseen perillisryhmään kuuluvat rintaperilliset, joita ovat vainajan lapset ja heidän lapsensa. Ryhmässä on rajoittamaton sijaantulo-oikeus, joka tarkoittaa, että mikäli perillinen on kuollut ennen perittävää, perillisen lapset saavat saman aseman kuolinpesässä kuin jo edesmennyt perillinen eläessään olisi saanut. Ainoastaan tässä rintaperillisten perillisryhmässä on voimassa lakiosa.Mikäli perittävältä ei jäänyt lapsia, hänet perii aviopuoliso. Lain mukaan rekisteröidyssä parisuhteessa eläneet rinnastetaan aviopuolisoihin. Sen sijaan avopuoliso eri lain mukaan peri, joten avopuolisoiden on tehtävä testamentti, mikäli he haluavat, että puoliso perii omaisuuden toisen puolison kuollessa.Mikäli aviopuolisoa eikä rintaperillisiä ole, vainajan perii toinen perillisryhmä, johon kuuluvat vainajan isä ja äiti sekä heidän jälkeläisensä eli vainajan siskot ja veljet ja heidän lapsensa.

--

Lainaus:

katsotaan ensin kuolinpesän eli kuolleen varat ja velat. Jos varat ovat isommat kuin velat, jää kuolinpesästä jaettavaa. Jos sinulta jäisi varoja, jos auto myydään, saavat lapset rahat puoliksi. Voi myös olla, että jos "uskottu mies"=pesän oikeudenmukaisen jaon tekijä) suostuu, voi miehesi ottaa autonsa käyttöön yhteisen lapsenne huoltajana (vaikka tarvitsevat kulkemiseen eikä muuta autoa ole), joutuisi kuitenkin maksamaan sinun lapselle (ei yhteiselle) puolet auton nykyisestä arvosta. Mies ei ole oikeutettu saamaan sinun nimissä olevasta omaisuudesta mitään, kun olette avoliitossa.Jos olisitte naimisissa, puoliso saa puolet ja rintaperilliset puolet sinun omaisuudestasi. Jos mies pitäisi auton, pitäisi lapsille jäädä muuta omaisuutta saman verran jaettavaksi keskenään.En ole lain asiantuntija, mutta konkreettisesti em. kokenut.

Kun avioliitto on purkautunut toisen puolison kuoleman johdosta ja kuolleelta puolisolta on jäänyt rintaperillisiä (lapsia tai näiden jälkeläisiä), voivat leski tai perilliset vaatia toimitettavaksi omaisuuden jakoa eli ositusta.Tässä omaisuuden osituksessa puolisoiden kaikki omaisuus jaetaan pääsäännön mukaan tasan. Eloonjäänyt puoliso saa omaisuudesta puolet ja perilliset yhteensä toisen puolen. Omaisuuden osituksen jälkeen kukin perillinen voi lisäksi vaatia, että perillisten kesken toimitetaan perinnönjako.Omaisuus jaetaan tällä tavoin tasan kuitenkin vain silloin, kun eloonjääneelle puolisolle kuuluu vähemmän omaisuutta kuin kuolleelle puolisolle. Jos sen sijaan eloonjääneelle puolisolle kuuluu enemmän omaisuutta kuin kuolleelle puolisolle, on eloonjääneellä puolisolla aina oikeus pitää kaikki oma omaisuutensa itsellään.Esimerkki 1: Matti ja Maija ovat avioliitossa keskenään ja heidän avioliittonsa purkautuu Matin kuoleman johdosta. Matin perillisinä ovat puolisoiden lapset A ja B. Matilla on omaisuutta 200 000 euron arvosta, Maijalla 100 000 euron arvosta. Tässä tapauksessa omaisuuden ositus toimitetaan siten, että Maija saa puolet yhteenlasketusta omaisuudesta (300 000 euroa) eli 150 000 euroa ja lapset A ja B yhteensä samoin 150 000 euroa. Toisin sanoen: koska tässä tapauksessa eloonjääneellä puolisolla, Maijalla, oli vähemmän omaisuutta kuin ensiksi kuolleella puolisolla, Matilla, puolisoiden omaisuus jaetaan tasan Maijan ja lasten A ja B kesken.Esimerkki 2: Jos edellisessä esimerkissä avioliitto olisikin purkautunut Maijan eikä Matin kuoleman johdosta, saa Matti pitää koko oman omaisuutensa (200 000 euroa) ja lapset A ja B saavat vain äidilleen Maijalle kuuluneen omaisuuden (100 000 euroa). Toisin sanoen: koska eloonjääneellä puolisolla, Matilla, oli enemmän omaisuutta kuin Maijalla, Matti saa pitää koko omaisuutensa itsellään eikä hänen tarvitse luovuttaa mitään omaisuudestaan lapsille A ja B.Edellä sanotun lisäksi eloonjääneelle puolisolle turvataan oikeus pitää hallinnassaan perheen yhteisenä kotina käytetty asunto ja siihen kuuluva asuntoirtaimisto, jos eloonjääneellä puolisolla ei ole omistuksessaan muuta, kodiksi sopivaa asuntoa.Jos avioliitto purkautuu puolison kuoleman johdosta, mutta kuolleelta puolisolta ei ole jäänyt rintaperillisiä (lapsia tai näiden jälkeläisiä), eloonjäänyt puoliso perii koko kuolleen puolison omaisuuden, jos kuollut puoliso ei ollut testamentilla toisin määrännyt. Molempien puolisoiden kuoltua on viimeksi kuolleelta puolisolta jäänyt omaisuus jaettava pääsäännön mukaan tasan kummankin puolison perillisten kesken

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat