Vierailija

Sanoin itseni irti lomalla ja kävin olemassa töissä vielä pari päivää, että irtisanoutumisaika meni umpeen. Kuuluuko minulle lomaltapaluuraha?

Kommentit (7)

"Lomaltapaluuraha eli lomarahaLomaltapaluurahaa eli lomarahaa koskevat säännökset eivät sisälly vuosilomalakiin, vaan eri alojen työehtosopimuksiin. Jos yrityksen toimialalla on voimassaoleva ns. yleissitova työehtosopimus, joutuu myös järjestäytymätön työnantaja yleensä maksamaan lomaltapaluurahaa.Lomaltapaluurahan määrä on 50 % vuosilomapalkasta. Jos vuosiloma pidetään useassa eri jaksossa, suoritetaan lomaltapaluuraha yleensä kultakin loman osalta erikseen.Lomaltapaluuraha maksetaan nykyisin yleensä siten, että puolet siitä maksetaan ennen lomaa ja puolet sen päätyttyä. Lomaraha maksetaan useiden sopimusten mukaan myös lomakorvauksen yhteydessä silloin, kun työsuhde päättyy lomakauden aikana taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai, jos kyseessä on eläkkeelle tai asepalvelukseen lähtevä työntekijä. Maksuperuste kannattaa tarkistaa työehtosopimuksesta."Huomioi ERITYISESTI ENSIMMÄINEN LAUSE suhteessa edellisen vastaajan antamaan linkkiin... Työsuhteen päättyessä vuosilomalain mukaan työntekijälle taataan lomakorvaus = loma-ajan palkka siltä ajalta mihin hän on oikeutettu. Ns. lomaltapaluuraha taas on alakohtaista extraa, jota vuosilomalaki ei määrää ja jonka saaminen tai saamattomuus riippuu työehtosopimuksesta (huomioi, että on edelleen olemassa myös sellaisia työehtosopimuksia, joilla tosiaan tämä työhönpaluuvaatimus on voimassa).

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

onko vain lomaraha vai lomaraha & lomaltapaluuraha (joka on käytännössä ihan sama tulos, mutta toisessa vain maksetaan sama raha jaettuna kahteen eri erään). Ja esim. omalla alallani (kuulun kemian liittoon) on tämä jakosysteemi.

vuosilomakorvaus. Ei ole enää lomaltapaluurahaa. Siis sillä ei ole paluun kanssa mitään tekemistä.Tässä pieni pätkä vuosilomalaista:

" 17 §

Lomakorvaus työsuhteen päättyessäTyösuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai lomakorvausta. Jos työntekijän työsuhde on päättyessään jatkunut vähintään vuoden, työntekijällä on kuluvan lomanmääräytymisvuoden alusta oikeus saada lomakorvausta 5 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan määräytyvää lomaa vastaavalta ajalta.Jos työntekijälle on työsuhteen ensimmäiseltä ja viimeiseltä kuukaudelta kertynyt yhteensä 6 ja 7 §:ssä säädetty määrä työssäolopäiviä tai -tunteja tai niiden veroista aikaa eikä hän ole näiltä kuukausilta saanut lomaa tai lomakorvausta, nämä kuukaudet luetaan lomakorvausta määrättäessä yhdeksi täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi.Lomakorvaus lasketaan noudattaen soveltuvin osin, mitä 9-12 §:ssä säädetään vuosilomapalkasta.Työntekijällä, jolle ei ole työsuhteen päättyessä kertynyt 5-7 §:n mukaan oikeutta lomaan, on oikeus lomakorvaukseen, jonka määrä lasketaan siten kuin 16 §:ssä säädetään."Lisää tietoa täältä (nuo muut pykälät):

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050162

* Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Poiminnat

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat