Mitä 5-v.neuvolassa tapahtuu? Oliko lääkärineuvola

Vierailija

teidän paikkakunnallanne? Onko niin, että lapsi on yksinään neuvolassa ja vanhemmat odottavat toisessa huoneessa?Koulukypsyyttähän siinä arvioidaan, mutta mitä esim. siellä pitää tehdä?

Kommentit (6)

Vierailija

Viisivuotiaan neuvolatutkimus on yleensä kaikista määräaikaiskäynneistä laajin ja aikaa vievin. Suhteellisen lievätkin, mutta myöhemmin kouluvaikeuksia aiheuttavat neurologiset ongelmat pitäisi havaita viimeistään tässä iässä. Siten niitä voidaan asianmukaisesti selvittää ja tarvittaessa käynnistää tukitoimenpiteet ennen kouluikää.Terveydenhoitajan ensisijaisia tehtäviä viisivuotistarkastuksessa ovat

vanhempien esihaastattelu, yleinen terveyskasvatus, lapsen mittaaminen, punnitseminen ja kehitystasotehtävien teettäminen (ellei niitä ole tehty päivähoidossa).Viisivuotiaan kyky pitkäjännitteiseen toimintaan on jo melko hyvä. Lapsi jaksaa keskittyä erilaisiin tehtäviin ja esim. 5-vuotistesteihin vähintään 25¿30 minuutiksi. Lapsi on utelias (esimerkiksi kiinnostunut ympäristöstään, myös terveydenhoitajan huoneessa olevista tavaroista). Hän keskustelee ja kuuntelee mielellään

satuja ja musiikkia. Viisivuotiaan motoriset taidot (liikkeiden yhdistely ja sujuvuus) ovat jo varsin kehittyneitä. Lapsi kiipeilee, pyöräilee, hyppää narua jne. Askartelu on usein mieluista, ja lapsi osaa jo leikata saksilla ympyrän, pujotella sujuvasti helmiä ja jäljentää kolmion. Kätisyys on vakiintunut, ja kynäote on aikuismainen kolmisormiote. Ihmispiirroksessa on useita yksityiskohtia. Lapsi löytää kuvista pieniä yksityiskohtia, vertaa ja lajittelee esineitä niiden ominaisuuksien mukaan ja rakentaa mallin mukaisia kokonaisuuksia palikoista. Lapsi ymmärtää kysymyslauseita, käyttää aikamuotoja, kykenee toistamaan lyhyitä rytmisarjoja ja lauseita ja ymmärtää peruskäsitteitä.R:n, S:n tai D:n puuttuminen on hyvin tavallista. Jos jokin muu äänne puuttuu tai on virheellinen, ohjataan lapsi puheterapeutille. Jos suvussa on luki- tai oppimishäiriöitä, puheen ja/tai kielen kehityksessään viivästynyt lapsi pitäisi ohjata puheterapeutille viimeistään 5-vuotiaana. Tärkeämpää kuin pienet äännevirheet on, että

puhe on muuten sujuvaa ja kielelliset taidot ovat muuten iänmukaisia.Viisivuotias pystyy yleensä selviämään ristiriitatilanteista ilman äärimmäisiä tunteenpurkauksia. Hän on sosiaalinen ja viihtyy niin leikkitoverien kuin aikuistenkin seurassa. Lapsi kykenee oppimaan sopimusten tekemistä ja arvioimaan omaa käyttäytymistään. Leikkitoverien kanssa leikit suunnitellaan yhdessä, tehtävät jaetaan ja osataan jo joustaakin. Mielikuvitus- ja roolileikit ovat mieluisia.Lisäksi:

¿ vanhempien käsitys lapsen keskittymiskyvystä, omatoimisuudesta

ja leikkitaidoista toisten lasten kanssa

¿ vanhempien käsitys lapsen tunne-elämästä, peloista, arkuudesta

ja aggressiivisuudesta

¿ mieluisten leikkien ja liikuntamuotojen toteaminen

¿ kasteleeko lapsi

¿ lapsen mukanaolo kodin askareissa

¿ lapsen hoitojärjestelyt, yhteistyö päivähoidon kanssa¿ viisivuotiaan kehitysvaihe

¿ klassiset sadut ja niiden merkitys (empatiakyvyn kehittyminen,

oikean ja väärän sekä hyvän ja pahan erottaminen jne.)

¿ D-vitamiinilisä (loka-maaliskuussa); lapsen ja perheen fluorihammastahnan ja ksylitolin käyttö

¿ television ja videoiden katselun rajoittaminen ja mahdolliseen tietokoneeseen

suhtautuminenTerveydenhoitajan (tai mahdollisesti osittain päivähoidon) vastuulla

oleviksi osuuksiksi ehdotetaan seuraavien asioiden tutkimista lapsesta:

¿ yleisvaikutelma

¿ pituuden, painon ja päänympäryksen kehitys

¿ karkea motoriikka (LENEn tämänhetkisen version mukaan; seulontakriteerejä saatetaan tarkistaa tutkimustulosten karttuessa):

kantapää- ja varvaskävely, varpailla kävely viivaa pitkin 5 m, yhdellä

jalalla seisominen (vähintään 10 sekuntia ilman merkittävää huojuntaa)

ja yhdellä jalalla hyppiminen (pitäisi onnistua vähintään 10

kertaa rytmikkäästi). Hernepussin heiton ja kiinnioton tulisi onnistua

2 metrin päästä niin, että kädet ovat selvästi irti vartalosta.

¿ vuorovaikutustaidot, tarkkaavaisuus ja motivoituminen: lapsi pystyy

keskittymään tehtäviin tutkimustilanteessa n. 25¿30 minuutiksi

yhtäjaksoisesti. Puheen tulee olla adekvaattia ja vuorovaikutuksen

molemmat osapuolet huomioivaa, lapsi ei esimerkiksi puhu toisen

päälle, kuuntelee mitä toinen sanoo, vastaa kysymyksiin.

¿ puheen ja kielen valmiudet tutkitaan standardoidulla testillä, esimerkiksi ns. Lumiukko-testillä. Arvioidaan kerronnan sujuvuutta,loogisuutta ja ymmärrettävyyttä, kuullun ymmärtämistä (kysymyslauseet ja aikamuodot), puhemotoriikkaa, auditiivista sarjamuistia (sanasarjojen muistaminen), lausemuistia ja sanahahmoja, nimeämistä ja artikulaatiota, peruskäsitteiden ja toimintaohjeiden ymmärtämistä.

¿ visuaalinen hahmottaminen: lapsi pystyy rakentamaan annetun

mallin mukaisesti 6 palikan rakennelman uudelleen

¿ silmän ja käden yhteistyö: jäljentää mallikuvioita (kolmion ja kolmio-

neliö -yhdistelmän), leikkaa saksilla ympyrän, pujottaa 1 cm:n

kokoisia helmiä muovilankaan normaalisti 5¿6 helmeä minuutissa

¿ näön tutkiminen: kuten 3-v

¿ kuulo tutkitaan audiometrillä (seulonta), ellei kuuloa ole varmistettu

4-vuotiaana. Normaali kuulo on 20 dB 0,25¿4 kHz

¿ (verenpaine)Lääkäri tutustuu asiakirjoihin ja tutkimustuloksiin, haastattelee vanhemmat ja tutkii lapsen. Lääkärintutkimukseen voi soveltuen kuulua osia edellä luetelluista tehtävistä, etenkin jos löydös on ollut poikkeava tai terveydenhoitaja on jäänyt löydöksistä epävarmaksi. Mikäli lapsella on jokin ajankohtainen terveysongelma (esim. kastelu), tähän luonnollisesti puututaan tavalliseen tapaan. Jokaiselta lapselta lääkärin tutkimukseen kuuluvat kuitenkin myös

¿ yleisvaikutelma

¿ pituuden, painon ja päänympäryksen kehitys

¿ lapsen yläetuhampaiden puhtaus ja kasvojen symmetria

¿ diadokokinesia (onnistuu samantahtisesti vähintään 5 kertaa ilman

että olkavarsi liikkuu)

¿ sormi-nenänpääkoe (pitää onnistua ilman treemoria tai muita

pakkoliikkeitä)

¿ iho, ryhti, sydänäänet, vatsa, reisivaltimopulssit, kivekset.

¿ (verenpaine, ellei sitä sovita terveydenhoitajan tehtäväksi 5- tai

6-vuotistutkimuksen yhteydessä)

¿ keskustelu lapsen kanssa: lapsen käsitys terveydestään, lapsen

mielipiteiden kuuleminen

Vierailija

- leikataan ympyrää

- piirretään ympyrän kehällä olevan kahden viivan väliin viivaa

- pitää osata hahmottaa kuvista eroja yms.

- jotain näitä liikkumisharjoituksia on esim. " siltaa" pitkin kävely

- pitää osata keskittyä ja istua paikoillaan

- katsotaan tehtävien avulla ymmärtääkö käsitteitä

ym. en millään muista mitä kaikkeaJos joku homma ei suju, niin saa lähetteen esim. toimintaterapeutin arvioitavaksi.Jos kokonaan pistää homman läskiksi ja esim. heittää tehtäväpaperit lattialle, niin voipi saada passituksen psykologille.

Vierailija

...lapsi rupesi itkemään, kun olisi pitänyt jäädä

yksin pelottavan uuden tuttavuuden kanssa.

Äiti jäi sitten nurkkaan ja oli, kuin ei ois ollukkaan,

niin se meni hyvin läpi ilman itkuja!

Hymyilytti kyllä, kun piti kävelläkin jalkaristiä,

(vaikea selittää). Piti piirtää ja koota palikoita.

Ei vaikea, ei lääkäriä paikalla, (ainakaan meillä).Hyvähkö kokemus!

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat