Sukulaisperheisiin sijoitetut lapset voivat paremmin kuin vieraisiin perheisiin sijoitetut

Vierailija

Omasta perheestään huostaan otetut amerikkalaislapset voivat kolmen vuoden kuluttua tehdyn arvion mukaan paremmin, jos heidät oli sijoitettu sukulaisperheeseen eikä täysin vieraaseen perheeseen. Yhdysvalloissa sukulaisperhettä ei ole pidetty parhaana sijoituspaikkana, koska lähisukulainen on usein iäkäs, yksinäinen ja köyhä. Lisäksi heillä voi epäillä olevan samoja ongelmia kuin lapsen omassa perheessä.Kaikesta huolimatta sijoitukset ovat siis onnistuneet kohtuullisen hyvin, osoittaa Pennsylvanian yliopistossa tehty seurantatutkimus. Siinä kerättiin kansallisesti edustava otos huostaan otetuista lapsista. Tutkimuksessa analysoitiin 1309 lasta, jotka oli otettu huostaan vuosina 1999-2000.Lasten hyvinvointia selvitettiin lapsilta itseltään sekä biologisilta vanhemmilta, sijaisvanhemmilta, opettajilta ja sosiaalityöntekijöiltä. Ensimmäinen arvio tehtiin huostaanoton yhteydessä sekä puolitoista vuotta ja kolme vuotta sijoituksen jälkeen. Lapsen voinnin arviointiin käytettiin standardilomaketta.Kolmen vuoden kuluttua huostaanotosta lähes kaksi kolmesta sukulaisten hoteisiin sijoitetuista lapsista oli muodostanut kestävän suhteen uuteen perheeseensä. Vieraassa perheessä vastaavantasoiseen suhteeseen oli päässyt puolet vähemmän eli joka kolmas lapsista. Kun otettiin lähtötilanne ja siinä vallinneet ongelmat huomioon, sukulaissijoituksessa olevilla lapsista joka kolmannella oli vielä käyttäytymisongelmia. Vieraaseen perheeseen sijoitetuista lapsista lähes puolella (46%) oli vastaavia ongelmia.Ongelmia oli kahta tyyppiä. Ulospäin näkyviä ovat mm. häiriökäyttäytyminen ja uppiniskaisuus, mutta lisäksi lapsilla oli myös ns. sisäistettyjä ongelmia eli ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Sinänsä huostaanotto ja sijaisperhe eivät korjanneet kaikkia lasten ongelmia vaan huostaan otetuilla oli enemmän ongelmia kuin samanikäisillä lapsilla keskimäärin.Tutkijat muistuttavat että vaikka sukulaiset ovat monelle sijoitusta tarvitsevalle lapselle hyvä ratkaisu, yleispätevä se ei ole. Kelvollista sukulaispaikkaa ei aina ole tarjolla. Jos lapsi sai pysyvän uuden kodin vieraasta perheestä, huostaanotto paransi lapsen oloa. Jos sijoituspaikkoja jouduttiin vaihtamaan, lapsen tilanne ei kohentunut yhtä hyvin.Suomessakin on keskusteltu sukulaisten, usein isovanhempien kelvollisuudesta huostaan otetun lapsen sijoituspaikkana samantapaisin argumentein kuin Yhdysvalloissa.(Radion tiedeuutiset, Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine)

Kommentit (12)

Välitysfirma etsii koteja huostaanotetuille lapsille

Netti-tv

Julkaistu 02.05.2008 06:50 (päivitetty 08:05)MTV3-Tuula MalinSuomessa huostaanotetuista noin 15 000 lapsesta suurin osa on sijoitettu laitoshoitoon.Kunnat haluaisivat sijoittaa lapset mielummin perheisiin kuin kalliiseen laitoshoitoon, mutta sijaisperheistä on huutava pula.Englannissa 90-luvulla perustettu lastensuojelun ja perhehoidon palveluita tarjoava yritys on rantautunut Tampereelle. Perhehoitokumppanit Suomessa osakeyhtiö välittää kunnille sijaisperheitä vaikeasti oirehtien, yleensä laitoksiin sijoitettavien lasten hoitajiksi.Perhehoitokumppanit Suomessa Oy.n maajohtaja Pirjo Hakkarainen sanoo, että on paljon niitä lapsia, joiden ensisijainen hoitopaikka voisi olla perhehoito.- Meiltä puuttuu kuitenkin niitä sijaisperheitä, jotka olisivat valmiita ottamaan vaikeimmin oireilevia lapsia. Tuki näille perheille on ollut riittämätöntä. Tässä mallissa tarjotaan riittävästi tukea perhehoitajille.Välitysfirma maksaa rekrytoimalleen sijaisperheelle 1 800 euroa kuukaudessa. Lapsen sijoittaneelle kunnalle lähtevän laskun suuruus on noin 4 000 euroa.Tampereen kaupungin asiakasohjauksen päällikkö Matti Virtanen sanoo, että laitoshoito maksaisi lähes tuplat.- Tämä tarjottu hoito tulisi maksamaan meille hieman alle 50 000 euroa vuodessa. Laitoshoito maksaa tällä hetkellä noin 90 000 euroa.Perhehoitokumppaneiden mukaan alustavia sopimusneuvotteluja käydään jo useiden kuntien kanssa.Yrityksen tavoitteena on toimia tulevaisuudessa koko Suomen alueella.Hoitoa sijaisperheessä valvoo se kunta, joka ostaa palvelun.Toisin kuin Suomessa, Englannissa ja muissa Pohjoismaissa suurin osa huostaanotetuista lapsista on sijoitettu perheisiin.

omassa kodissa kuin näennäisesti optimaalisissa olosuhteissa vieraassa paikassa. Huostaanottoon kait siksi turvaudutaankin vain ääritilanteissa (vaikka aikaisempi puuttuminen olisi usein ollut lapsen etu).

Huostaanotetuille etsitään sijaiskotia entistä tarkemmin sukulaisten joukostaJulkaistu: 17:39Hannele Tulonenhelsingin sanomatKun huostaanotetulle lapselle etsitään sijaiskotia, sukulaiset ja muu lähipiiri tutkitaan nykyisin aiempaa perusteellisemmin. Vuoden alussa voimaan tullut uusittu lastensuojelulaki kirjaa nyt käytännön, jota jo jonkin aikaa on noudatettu monin paikoin.Esimerkiksi Helsingissä viime vuonna tehdyistä uusista sijoituksista tehtiin 17 prosenttia sukulaisperheisiin, kun keskimäärin kaupungin kaikista sijoituslapsista 13 prosenttia oli saanut uuden kodin sukulaisten luota."Vuonna 1987 lähes kolmannes lapsista oli sijoitettu sukulaisten luo", kertoo erityissosiaalityöntekijä Marjo Mikkonen. Hän on tutkinut helsinkiläislasten perhehoitoa kolmena vuosikymmenenä.Vuosina 1987-1997 sukulaissijoitukset vähenivät jyrkästi. Isovanhempien luo tehtyjen sijoitusten todettiin epäonnistuneen usein siksi, että lapsen ja sijaisvanhempien liian suuri ikäero kävi hankalaksi murrosiän koittaessa.Nyt pyritään kampaamaan tiheällä kammalla muutkin sukulaiset, esimerkiksi vanhempien sisarukset ja perheen lähipiiri kummeja myöten.Sukulaisverkoston korostamisen lisäksi uusi laki esittää määräajat, joiden kuluessa lastensuojelun toimien on tapahduttava. Lastensuojelun tarve on selvitettävä kolmessa kuukaudessa.

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat