Kysymys teille muslimeiksi kääntyneille naisille,

Seuraa 
Liittynyt17.9.2015

vai pitäsikö sanoa että muslimeiksi palanneille naisille.1.Eli miten voit palata uskontoon joka on syntynyt vasta kaikkien muitten suurten uskontojen jälkeen?2.Miksi olette niin kamalan tiukkoja ja äärimmäisyyksiin meneviä uskontonne suhteen? En tunne yhtään muslimksi syntynyttä joka olisi yhtä fundamentalistinen kuin te, päinvastoin suurin osa, kaikki tuntemani muslimit yrittävät sulautua muuhun väestöön tekemättä omasta uskonnostaan niin suurta numeroa3. Olisiteko te valmiita esim itsemurhapommittajiksi? Jihadin-neitsyeiksi?4. Eikö teillä ole omaa tahtoa ja ylpeyttä?

Sivut

Kommentit (32)

Vierailija

siitä että on suuri kirja jonka ovat ihmiset kirjoittaneet ja jota toiset lukevat ja jokainen lukemansa tekstin omalla tavallaan. (Ihan niinkuin raamatunkin). Yksi tapa ei ole sen oikeampi kuin toinenkaan. Jos kysyt näiltä ihmisiltä tuskin he myöntävät ymmärtäneenä asian väärin?!

Vierailija


ei kylläkään koske minua, mutta en voi olla laittamatta kirjoitusta kuinka koraani käskee taistelemaan ja tappamaan:2:186 Taistelkaa Jumalan tiellä niitä vastaan, jotka hyökkäävät teidän kimppuunne, mutta älkää rikkoko; totisesti Jumala ei rakasta niitä, jotka rikkovat.2:187 Tappakaa heidät, missä ikinä tapaatte heidät, ja karkoittakaa heidät sieltä, mistä he ovat karkoittaneet teidät, sillä kiusaus on pahempi kuin tappo.2:189 Ja taistelkaa heitä vastaan niin kauan, ettei kiusausta enää ole, vaan Jumalan uskonto pääsee voimaan, ja jos he pidättäytyvät taistelusta, ei vihollisuutta ole, paitsi väärintekijöitä kohtaan.2:212-213 Teille on määrätty taisteleminen, vaikka se onkin teille vastemielistä. Mutta voi olla, että jokin on teille vastemielistä, vaikka se on teille hyväksi, ja voi olla, että rakastatte jotakin, vaikka se on teille pahaksi. Jumala tietää, mutta te ette tiedä.4:76 Taistelkoot siis Jumalan tiellä ne, jotka tahtovat tämänpuoleisella elämällä ostaa tuonpuoleisen. Joka taistelee Jumalan tiellä, kaatukoon hän tai voittakoon, hänelle me annamme suuren palkan.4:91 (Uskottomista)¿Jos he kääntävät teille selkänsä, ottakaa heidät kiinni ja surmatkaa heidät, missä ikinä he kääntävät teille selkänsä, älkääkä ottako heitä ystäviksenne eikä auttajiksenne.4:97 Jumala on tehnyt ne, jotka antavat alttiiksi tavaransa ja henkensä, astetta korkeammaksi kuin ne, jotka istuvat paikallaan.4:102 ¿Totisesti uskottomat ovat ilmeisiä vihollisianne.4:103 ¿Totisesti Jumala on valmistanut uskottomille häpeällisen rangaistuksen.4:169 Oi Kirjan väki, älkää olko intoilijoita uskonnossanne älkääkä sanoko Jumalasta muuta kuin mikä on totta! Messias Jeesus, Marian poika, on vain Jumalan lähettiläs ¿ älkääkä sanoko: ¿Heitä on kolme¿, vaan pidättäytykää siitä omaksi hyväksenne! Jumala on yksi ainoa Jumala, ylistetty olkoon hän! Pois, se että hänellä olisi lapsia.5:17 Me olemme myös tehneet liiton niiden kanssa, jotka sanovat: ¿Me olemme kristittyjä¿, mutta he ovat unohtaneet osan siitä, mikä on annettu heille kehoitukseksi, ja niinpä olemmekin asettaneet vihollisuuden ja kiukun heidän välilleen ylösnousemuksen päivään asti, mutta Jumala on ilmoittava heille mitä he ovat tehneet.5:19 Ne ovat uskottomia, jotka sanovat: ¿Totisesti Jumala on Messias, Marian poika.¿5:56 Oi te, jotka uskotte, älkää ottako juutalaisia eikä kristittyjä suojelijoiksenne! He ovat toinen toistensa suojelijoita, ja joka ottaa heitä suojelijakseen, tulee yhdeksi heistä.5:76-77, 79 Ne ovat uskottomia, jotka sanovat: ¿Totisesti Jumala on Messias, Marian poika.¿ ¿ Uskottomia ovat nekin, jotka sanovat: ¿Jumala on kolmas kolmesta.¿ Mutta ei ole muuta Jumalaa kuin yksi ainoa Jumala, ja jos he eivät luovu siitä mitä he sanovat, niin niitä, jotka heidän joukossaan ovat uskottomia, on kohtaava tuskallinen rangaistus. ¿ Ei Messias, Marian poika ole muuta kuin lähettiläs, ja ennen häntä oli jo siirtynyt pois lähettiläitä.7:166 Ja kun he (juutalaiset 7:159) olivat rikkoneet ne kiellot, joita heille oli annettu, me sanoimme: ¿Tulkaa halveksituiksi apinoiksi.¿7:178 Olemmehan helvettiä varten luoneet suuren määrän dzinnejä ja ihmisiä¿8:12 Ja kun Herrasi antoi enkeleille tämän ilmoituksen: ¿Minä olen teidän kanssanne; vahvistakaa siis niitä, jotka uskovat! Olen paneva uskottomien sydämeen vavistuksen; katkaiskaa heidän kaulansa ja iskekää heiltä poikki kaikki sormet!¿8:62 Ja varustakaa heitä vastaan niin paljon sotavoimia ja ratsuväkeä kuin pystytte, niin että pelotatte sillä Jumalan vihollisen ja teidän vihollisenne sekä muita heidän lisäkseen, joita ette tunne, mutta Jumala tuntee heidät. Ette voi jakaa mitään omastanne Jumalan tiellä ilman, että sitä palkittaisiin teille, eikä teille tehdä vääryyttä.6:66 Oi profeetta, kehoita uskovaisia taisteluun! Jos on kaksikymmentä keskuudessanne, jotka ovat kärsivällisiä, voittavat he kaksisataa, ja jos heitä on sata, niin he voittavat tuhat uskotonta, koska jälkimmäiset ovat kansaa, joka ei älyä.9:5 Mutta kun rauhoitetut kuukaudet ovat kuluneet, niin surmatkaa monijumalaiset missä heidät löydättekin. Ottakaa heidät kiinni, piirittäkää heidät ja asettukaa väijymään heitä joka paikkaan ¿9:14 Taistelkaa heitä vastaan, niin Jumala rankaisee heitä teidän kätenne kautta, saattaa heidät häpeään, auttaa teitä heitä vastaan ja parantaa uskovaisten rinnat.9:29 Taistelkaa niitä vastaan, jotka eivät usko Jumalaan ¿ kunnes antavat veron ja nöyryyttävät itsensä.9:52 ¿ Jumala on antava rangaistuksensa kohdata teitä hänen tyköänsä tai meidän kättemme kautta.47:4-5 Kun tapaatte niitä, jotka eivät usko, niin lyökää niskaan, kunnes panette aikamoisen verilöylyn heidän keskuudessaan toimeen! Pankaa heidät sitten kahleisiin! Ja osoittakaa sitten hyvyyttä tai vaatikaa lunnaat kunnes sota päättyy. Niin on. Jos Jumala tahtoisi, hän saisi voiton heistä, mutta hän tahtoo koetella teitä toistenne kautta. Ne, jotka saavat surmansa Jumalan tiellä, niiden tekoja hän ei tee turhiksi.59:2 Hän on se, joka ensimmäisen kerran karkotti kodeistaan ne Kirjan omistajat, jotka eivät usko. Te ette luulleet heidän lähtevän ja he luulivat, että heidän linnansa turvaisivat heidät Jumalalta, mutta Jumala kävi heidän kimppuunsa suunnalta, jota he eivät voineet aavistaa, ja heitti heidän sydämeensä pelon, niin että he omin käsin ja uskovaisten avulla hävittivät talonsa.59:4-5 ¿ sen tähden, että he vastustavat Jumalaa. Ja jos joku vastustaa Jumalaa, niin Jumala on raju rankaisemaan. Jos olette kaataneet jotkut palmupuut tai jättäneet ne seisomaan juurillaan, niin se tapahtui Jumalan luvalla ja jotta hän saattaisi jumalattomat hämilleen.59:14-15 He eivät taistele teitä vastaan yhdessä, vaan ainoastaan linnoitetussa kaupungissa tai muurien takana. ¿ Heidän laitansa on sama kuin niiden, jotka vähän ennen saivat kokea menettelynsä pahoja seurauksia. Niin heitä odottaa tuskallinen rangaistus.61:4 Totisesti, Jumala rakastaa niitä, jotka hänen asiansa puolesta taistelevat taistelurintamassa niin kuin muodostaisivat lujasti salvatun rakennuksen.

Islam on maailman nopeimmin kasvava uskonto. Myös edellä lainattuja tekstejä opetetaan islamistisissa koraanikouluissa aikuisille ja pienille lapsille. Tämä opetus takaa sen, että terroristien seuraava sukupolvi kasvaa väkivaltaan ja vihaan.Kun islam nousee otsikoihin väkivallan tekojen kautta, syyttävä sormi suunnataan kristillisyyttä kohtaan. Entä se väkivalta ja viha, joka on tapahtunut kristinuskon nimissä? Kristinuskon nimissä on tehty hirveitä tekoja (esim. Espanjan inkvisitiot, ristiretket, siirtomaavalta). Mutta mikään näistä julmuuksista ei ole sopusoinnusta Jeesuksen Kristuksen opetuksen kanssa, eivätkä ne ole perustuneet Uuden Testamentin kirjoituksiin. Itse asiassa nämä teot ovat juuri päinvastaisia niille opetukselle, joita Kristus vahvisti suurimmiksi käskyiksi: ¿Rakasta Herra Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja ensimmäinen. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.¿ (Matt 22:37-40.)Kristus opettaa seuraajiaan rakastamaan kaikkia myös vihollisiaan: " Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. (Luuk. 6:27, 28)Kristus ei sallinut seuraajiensa puolustaa uskoaan väkivallalla. Kun Pietari Getsemanen puutarhassa yritti suojella Jeesusta vangitsijoilta väkivaltaisesti miekan avulla, Jeesus itse kielsi sen: " Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat." Kristitty on ihminen joka uskoo Jeesukseen Kristukseen ja seuraa Hänen opetuksiaan. Vihan ja väkivallan teot ovat Kristuksen opetuksen vastaisia ja niiden tekijä on hyljännyt ja kieltänyt Kristuksen.Kristillisen uskon pääperiaate on se, että Jumala on luonut ihmiset kuvakseen ja että nämä ovat Luojalleen arvokkaita. Useimmat muslimit eivät ole yhteydessä terroristeihin. Ja toisaalta useat itseään kristityiksi kutsuvat henkilöt ovat tehneet hirvittäviä tekoja. Kristitty ei saa langeta samaan väkivallan ansaan, joka vie tuhoon kaikki väkivallan tekijät. ¿Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan.¿ (Ef 6:12) Muslimit eivät ole vihollisiamme vaan Jumalalle rakkaita ihmisiä.

Vierailija

Osasitpa sanoa osuvasti, nimittain olen talla hetkella tassa tilanteessa eli islamiin palaaminen on tullut entista lahemmaksi: totuus on alkanut valjeta ja samalla kuitenkin vastustelen. Jostain pitaisi saada rohkeutta ottaa askel eteenpain.Kun kuuntelen Ahmed Bukhaterin laulua Last Breath, niin tulee kylmat vareet.

http://www.haqaonline.com/multimedia/audio/m_files/Nasheeds/wmp/Ahmed_Bu...(www.haqaonline.com).asxVierailija

muslimit sitten eivät ole kääntyneet juutalaisiksi.Ja eiköhän nuo teidän profeetat sitten ole juutalaisia? Koska kun kaikki ovat saaneet alkunsa juutalaisuudesta...?!

Vierailija

Näin sitä luetaan ja ymmärretään lukemansa. Eikä sitten tajutakaan, että jakeet viittaavat sotatilaan - ja juuri niinkuin mariam selittikin, niin tuo yksi jakeista antaa oikeutuksen puolustautua.Kuinka paljon josefiina tunnet islamin historiaa? Reilut kymmenen vuotta Profeetta Muhammad puhui vain ja ainoastaan yksijumalaisuudesta, tawhiidista. Vasta sen jälkeen tuli rukous ja muut asiat. Ja jos tutustuisit myös islamin " sotahistoriaan" , niin ymmärtäisit myös miksi niitä sotia käytiin. Jos ei olisi käyty, olisi kaikki muslimit tapettu.Tässä on luettavaa terrorismista, olet käynyt Totuudentien sivuilla mutta olet sitten sujuvasti ohittanut aiheen:http://www.totuudentie.com/ebooks/pafiledb.php?action=file&id=91Ja vielä samoilta sivuilta:Koskien itsemurhapommituksia

http://www.totuudentie.com/index.php?option=com_content&task=view&id=125...Siellä on myös kokonainen osio " Islam vastaan terrorismia" :http://www.totuudentie.com/index.php?option=com_content&task=category&se...

Vierailija

Sadelma:

Lainaus:


Osasitpa sanoa osuvasti, nimittain olen talla hetkella tassa tilanteessa eli islamiin palaaminen on tullut entista lahemmaksi: totuus on alkanut valjeta ja samalla kuitenkin vastustelen. Jostain pitaisi saada rohkeutta ottaa askel eteenpain.Kun kuuntelen Ahmed Bukhaterin laulua Last Breath, niin tulee kylmat vareet.

http://www.haqaonline.com/multimedia/audio/m_files/Nasheeds/wmp/Ahmed_Bu...(www.haqaonline.com).asx
Ahmed Bukhaterin nasheed Last breath saa minut kerta toisensa jälkeen kyyneliin. Se on niin kaunis ja koskettava.

Rukoilen puolestasi Sadelma, että päätät ottaa askeleen Islamiin. Totuden tielle!Ja lilla-mor, johan tuohon esittämääsi kysymykseen itsemurhista vastattiin!!

Ei kai tätäkin asiaaa tarvitsee jauhaa viesti viestiltä rautalangasta vääntäen?

Vierailija

Käsittääkseni Lontoossa ei ole sotatilaa? Korjatkaa jos olen väärässä!

Eikä Israelissakaan varsinaista sotaa ole.

Lisäksi Irakissa muslimit räjäyttelevät itsensä muslimien joukossa esim. poliisit. Kai tähänkin joku " järkevä" linkki löytyy. (Jota kukaan ei oikeasti jaksa lukea).Ruotsin televisiossa näytettin juuri äskettäin dokumentti aiheesta Jihadin neitsyet. On se sitten Israelissa tai Palestiinassa, Lontoossa tai Bagdad. Muslimeja yhtä kaikki?http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=26895&a=456785&queryArt53141=Jihad...

Vierailija

2:186 Taistelkaa Jumalan tiellä niitä vastaan, jotka hyökkäävät teidän kimppuunne, mutta älkää rikkoko; totisesti Jumala ei rakasta niitä, jotka rikkovat.Tässähän ihan selvästi tarkoitetaan,ettei muslimi saa hyökätä ensin,mutta saa puolustautua,jos häntä vastaan hyökätään.Josefiina,pitäisikö mielestäsi vaan tyynenä katsella vierestä jos joku hyökkää kimppuusi,tappaa perheesi tai tuhoaa kotisi?

Eikö kristitty puolustautuisi mitenkään tällaisessa tilanteessa?

Jokainen voi kysyä itseltään katselisiko vierestä tekemättä mitään, kun omaa vaimoa/miestä/lasta tapettaisiin?

Islamin mukaan tällaisessa tilanteessa saa puolustautua,johan se on ihmisluonnollekin ihan normaali reaktio.

Miten kristinuskossa? Pitääkö kääntää toinenkin poski...tuoda toinenkin lapsi,että tappakaa samantien kaikki?Esimerkkinä tulee mieleen vaikka Kosovo,jossa kristityt yrittivät tuhota kokonaisen kansan,vain sen takia että heidän uskontonsa oli väärä.Olivat siis muslimeja.Eivätkö he olisi saaneet yrittää puolustautua?Siellä vielä suurin osa tapetuista oli puolustuskyvyttömiä (aseettomia,naisia,vanhuksia,lapsia...)Kyllä sieltä raamatustakin löytyy väkivaltaa,kun etsii.

Eikä laittamistasi Koraanin kohdista yksikään kumoa sitä,ettei muslimi saa hyökätä ensin,ilman syytä.Että tällasta tuli mieleen noin äkkiseltään.

Vierailija

Itsemurhapommittajia on siksi, että jotkut muslimit eivät tiedä omasta uskonnostaan edes sen vartaa, että tietäisivät itsemurhan olevan suuri synti, ja viattomien murhaamisen myös. Näillä itsemurhapommittajilla (tai heidän " pomoillaan" ) on poliittisia päämääriä, joita he ajavat uskonnon varjolla. Sitten on myös näitä esim. palestiinalaisia itsemurhapommittajia, jotka ovat epätoivoisessa tilanteessa, haluavat kostaa israelilaisille ja samalla etsivät turvaa vahvoista persoonista, jotka puhuvat heille uskonnosta.Turha sekoittaa näitä tapahtumia islamiin sen enempää kuin George Bushin järjestämiä verifestareita (joita hän nimittää ristiretkeksi) kristinuskoon. Minä en sen suuremmin osaa spekuloida näiden itsemurhapommittajien ajatuksia ja tarkoitusperiä, ksoka minulla ei ole heidän kanssaan mitään tekemistä.

" No jos kerran kristityn sitten pitäisi kääntyä juutalaiseksi niin miksi

muslimit sitten eivät ole kääntyneet juutalaisiksi."Siis kirjoitin, että tällä SINUN LOGIIKALLASI kristittyjen pitäisi kääntyä juutalaisiksi, en tarkoittanut että minun mielestäni heidän pitäisi kääntyä, heh." Ja eiköhän nuo teidän profeetat sitten ole juutalaisia? Koska kun kaikki ovat saaneet alkunsa juutalaisuudesta...?!"Siis kuten jo kirjoitin, islamin mukaan jokainen näistä profeetoista uskoi samaan Jumalaan, siihen yhteen ja ainoaan joka on olemassa. Uskomme myös, että alkuperäiset pyhät tekstit olivat kaikki oikeassa ja saman Jumalan lähettämiä, esim. Toora, Evankeliumi, Psalmit ja Koraani, mutta nykyään vain Koraani on näistä se muuttumaton, muita ovat ihmiset muuttaneet. Geneettisesti on aivan sama, vaikka profeetat olisivat olleet eskimoita, viesti kun heillä kaikilla oli sama. Tästä aiheesta löytyy varmasti useita viestiketjuja jo..Vierailija

fia123:

Lainaus:


vai pitäsikö sanoa että muslimeiksi palanneille naisille.1.Eli miten voit palata uskontoon joka on syntynyt vasta kaikkien muitten suurten uskontojen jälkeen?2.Miksi olette niin kamalan tiukkoja ja äärimmäisyyksiin meneviä uskontonne suhteen? En tunne yhtään muslimksi syntynyttä joka olisi yhtä fundamentalistinen kuin te, päinvastoin suurin osa, kaikki tuntemani muslimit yrittävät sulautua muuhun väestöön tekemättä omasta uskonnostaan niin suurta numeroa3. Olisiteko te valmiita esim itsemurhapommittajiksi? Jihadin-neitsyeiksi?4. Eikö teillä ole omaa tahtoa ja ylpeyttä?


1. Kun totuus tulee vastaan ei sille voi sanoa ei vaikka haluaisikin.2. Mikä on tiukka ja äärimmäsiyyksiin menevä? Uskonto on helppoa ja ihminen voi tekemällä tehdä siitä itselleen vaikeata.

Minä en ainakaan tee uskonnostani suurta numeroa. Kyllä töissä se aloite keskusteluun uskonnostani aina lähtee työkavereilta tai asiakkailta. Toisaalta uskonto on sitten kyllä elämäni suurin ja tärkein numero. Täällä palstalla it´s all about that koska tämä on elämänkatsomuspalsta. En koe tarpeelliseksi esitellä henk koht asioitani silloin kun keskustellaan netissä niin se pysyy tällä linjalla.

3. Miksikä ihmeen neitsyeiksi???? Itsemurha on islamissa kielletty (sanotaan että itsemurhan tehnyt tekee yhä edelleen tuonpuoleisessa itsemurhaa samalla tavalla kuin on tehnyt täällä.. eli ei kamalan houkutteleva lupaus tulevasta.. ) Eli siis ei en ole valmist mihinkään tuollaiseen islamin vastaiseen toimintaan.4. Minkä sortin omaa tahtoa ja ylpeyttä nyt oikein haluaisit? Toivon että inshallah olisin ennemminkin nöyrä kuin ylpeä mutta jossain keskiviivalla sinnitellään.. Omaa tahtoa on sellaisissa asioissa joita Allah ei ole jo puolestamme päättänyt.

Vierailija
4:76 Taistelkoot siis Jumalan tiellä ne, jotka tahtovat tämänpuoleisella elämällä ostaa tuonpuoleisen. Joka taistelee Jumalan tiellä, kaatukoon hän tai voittakoon, hänelle me annamme suuren palkan.4:91 (Uskottomista)¿Jos he kääntävät teille selkänsä, ottakaa heidät kiinni ja surmatkaa heidät, missä ikinä he kääntävät teille selkänsä, älkääkä ottako heitä ystäviksenne eikä auttajiksenne.

ketä nää uskottomat on? kirjan kansa vai monijumalaiset?itsemurhapommitus on kielletty mutta kuitenkin koraani käskee taistelemaan ja tappamaan niin on luvassa palkka. " kaatukoo hän tai voittakoon" eli kuolee tai ei kuole itse, eikö tarkoita samaa? kun on vain se aie, että tapetaan niin on saava palkan ja paikan paratiisissa, vai?

Vierailija

Hyvä, että vastaus selvitti asiaa.lilla-mor:

Lainaus:


Täällä kaikki tuomitsevat, mutta MIKSI sitä sitten tapahtuu niin paljon. Jonkunhan se täytyy hyväksyä? Kuten jos katsoit tuon linkkivinkkini (okej den är på svenska men...) niin siinä naiset kertovat tekevänsä sen maansa puolesta koska hänen miespuolinen setänsä on näin pyytänyt.

Siis jankkaan aiheesta siksi että en ymmärrä MIKSI he sen tekevät jos koraani kieltää mutta suku sallii/käskee?????? Kumpi on vahvempi
Tähän on yksi selkeä vastaus: tiedonpuute. Ja jos ei ole omaa tietoa asiasta, uskotaan jotain läheistä tai muuta luotettua henkilöä, etenkin jos tälle on siunaantunut hyvät puheen lahjat.Koraanin tulisi olla vahvempi, mutta jos ei omaa tietoa asiasta ole.. niin toisen on helpompi siinä tapauksessa ohjailla.Tästä tulee mieleeni, mitä Lontoossa kiinnisaadut epäonnistuneen iskun tekijät ovat kertoneet.. että moskeijassa joku mies tutustui heihin ja näytti heille DVD-videoita, joissa näytetään mitä tapahtuu muslimimaissa.. niissä maissa mihin USA on hyökännyt ja toisaalta juuri Palestiinassa. Ja näiden videoiden katselu herättää tunteen " jotain on tehtävä, ei tämä voi jatkua näin" ja etenkin kun tätä intoa sen jälkeen lisätään puhumalla mahdollisista palkkioista Jumalan edessä, niin johan alkaa intoa löytymään.. mutta sitten ei tiedetä, että teko on väärä ja kielletty - vaikka sinänsä tavoite oikea, eli helpottaa sisarien ja veljien oloa ympäri maailmaa. Mutta keinot ovat täysin väärät, islamin mukaan.

Vierailija

Kysyisin ensin sinulta Josefiina, että oletko edes vilkaissut tässä ketjussa annettuja linkkejä? Epäilisin kysymystesi perusteella, että et ole.josefiina4:

Lainaus:
ketä nää uskottomat on? kirjan kansa vai monijumalaiset?
Nyt en päässyt tafsir sivuille varmistamaan asiaa, mutta lainaamasi jakeet liittyvät sotatoimien aikaan - jolloin tapetaan vastustajat; ne ei-muslimit, jotka ovat asettuneet muslimeja vastaan ja uhkaavat näitä. Oletko lukenut islamin historiaa? Käsitätkö millainen tilanne silloin oli Arabian niemimaalla, kun Profeetta Muhammad alkoi julistamaan siellä yksijumalaisuutta vahvassa polyteistisessa ja heimoyhteiskunnassa? Hänen henkeään uhattiin jatkuvasti, kostonkierre oli loputon sillä alueella. Ja sotaan liittyvät jakeet ilmestyivät tuossa tilanteessa, antaen ohjeita SODAN AIKAAN, ei yleiseen rauhan aikaan. Toisekseen, on kiellettyä tappaa sellainen ei-muslimi, jonka kanssa on " sopimus" rauhasta - esimerkiksi meillä Suomessa asuveilla muslimeilla voidaan katsoa olevan sopimus rauhasta, koska saamme elää täällä rauhassa.Lainaus:

itsemurhapommitus on kielletty mutta kuitenkin koraani käskee taistelemaan ja tappamaan niin on luvassa palkka. " kaatukoo hän tai voittakoon" eli kuolee tai ei kuole itse, eikö tarkoita samaa?
Kaatuminen sodassa on mielestäsi itsemurha? Sitäkö tarkoitit? Kylläpä sinulla on erikoinen näkemys asiasta. Ajatteletko siis, että sodassa Venäjää vastaan kaatuneet suomalaismiehet tekivät itsemurhan???Lainaus:

kun on vain se aie, että tapetaan niin on saava palkan ja paikan paratiisissa, vai?
Tässä on lainaus Totuudentien sivulta:" Itsemurhapommitukset ovat vastoin Islamia. Tunnetulta oppineelta, Sheikh Uthaymeeniltä kysyttiin: ¿Mikä on päätös koskien tekoja itsemurhan avulla, kuten autoon liitetyt räjähdysaineet ja vihollisen valtaaminen, jossa henkilö tietää ilman epäilyksiä kuolevansa teon seurauksena?¿ Vastaus: Tosiaankin mielipiteeni on se, että häntä pidetään henkilönä, joka on tappanut itsensä, ja sen seurauksena häntä rankaistaan helvetissä, koska Profeetan, olkoon rauha hänen kanssaan, on vahvistettu sanoneen: ¿Totisesti ken (tahallaan) tappaa itsensä, niin varmasti häntä rangaistaan helvetin tulessa, johon hän saa jäädä ikuisiksi ajoiksi¿."Eli jos aikeena on posauttaa itsensä, niin aikeena on itsemurha - josta sitten seuraa rangaistus Helvetin tulessa, ikuisesti.Jihaadilla on tarkat säännöt ja rajat. Mutta mikä on tällä hetkellä eniten näkyvilllä median kautta on ns. takfiir-ryhmä, jotka ovat valmiita rikkomaan monia islamin sääntöjä, tappamaan muslimeja ajaakseen omia asioitaan, rikkomaan monia muitakin islamin määräyksiä. Toisin sanoen, islamia käytetään vain omien tarkoitusperien ajamiseen - noudattamatta edes islamin asettamia sääntöjä.

Vierailija

1. Islamin mukaan jokainen syntyy uskoen YHTEEN JUMALAAN. Siitä tulee termi " paluu" .2.Vastaan omasta puolestani. Minulla ei ole mitään tarvetta " sulautu" valtaväestöön. Olen syntynyt täällä, isovanhempani kuolivatsodassa Suomen vapauden puolesta. Usko on suuri osa elämääni ja se myös näkyy. Se on vahva, koska jos en olsii täysin varma asiastani, olisin edelleen kristitty koska se olisi " helpompaa" .3. Itsemurhapommitus ei ole osa islamia, eikä ole olemassa mitään jihad- neitsyitä. Jos osaat englantia lue www.fatwa-online.com aiheesta on kaikkien tänä päivänä elossa olevien suurten tiedemiesten vastaus islamiin ja terrorismiin. Uskoakseni tuskin menet lukemaan, koska aloituksesi oli niin aggressiivinen ja provo, ettei sinua kiinnosta tietää vastauksia paitsi siinä määrin, kuin voinet ne omiin tarkoitusperiisi valjastaa.4. Viimeinen kysymyksesi on tyhmyyden huipentuma. Jos minulla ei olsii omaa tahtoa, en varmaan olisi koskaan kyseenalaistanut maassani valtauskontona vallistevaa kristinuskoa. En uskaltaisi toteuttaaa vakaumukseni mukaista elämää sinunlaistesi aggressiivisten marttojen pelossa. Olen YLPEÄ itsestäni, rohkeudestani ja vakaumuksestani. Enkä ahdistele muita sen takia.

Sivut

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat