Vierailija

Voiko ensivastetehtäväksi luokitella esim. tavallisen poliisihälytyksen perheväkivaltatilanteissa?

Kommentit (3)

Ensivastetehtävä-nimitystä käytetään silloin, kun hätätilapotilasta lähtee auttamaan palokunnan sammutus- tai pelastusyksikkö sellaisissa tilanteissa, joissa päivystysvuorossa olevat sairaankuljetusyksiköt eivät pääse tai ehdi ajoissa paikalle

EnsivasteEnsivasteella tarkoitetaan lähintä mahdollista ensiapua tehokkaampaan hoitoon kykenevää apua, joka lähetetään hätätilapotilaan luokse selvittämään potilaan peruselintoimintojen (hengitys ja verenkierto) tila ja turvaamaan ne. Hälytettävä yksikkö voi olla sairasauto tai paloauto, jonka henkilöstö on saanut ensivaste koulutuksen. Ensivasteyksikköä ei hälytetä yksinään kohteeseen. Tehtävään hälytetään aina myös sairaankuljetusyksikkö joka pääsääntöisesti kuljettaa potilaan. Ensivaste henkilöstö pystyy potilaan hengityksen turvaamiseen, vuotojen tyrehdyttämiseen, vammautuneiden raajojen ja rangan tukemiseen tarvittavilla välineillä sekä sydänpysähdyspotilaan kammiovärinän hoitamiseen puoliautomaattisella defibrillaattorilla. Yksikkö voidaan hälyttää myös lisävasteeksi kohteeseen, avustamaan sellaisissa pelastus- ja ensihoitotehtävissä, joissa tarvitaan useita auttajia.

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat