Vierailija

Onko se sellainen, jossa käytetään materiaalia ja mukana myös omaa pohditaa?Tuleeko pääotsikon alle jotain väliotsikoita vai kirjoitetaanko vain pelkkiä kappaleita?

Kommentit (3)
Hyvä esseeEssee on pitkähkö, pohtiva kirjoitelmakokonaisuus, jossa on otsikko, aloitusosa, käsittelyosa ja päätöskappale. Pitkähkö tarkoittaa perinteisessä käsin kirjoittamisessa konseptin eli neljän sivun pituista kirjoitelmaa, konetekstinä noin 2¿3 liuskaa.Esseekirjoitelma voi olla aineistoessee tai vapaa essee. Aineistokirjoitelma käyttää asiatietolähteitä tai kaunokirjallisia tekstejä sanomisen pohjana, pohjatekstinä. Vapaa essee kuljettaa aihettaan ja otsikkoaan vapaasti. Viittaukset toisiin teksteihin näyttävät vapaassa esseessä mausteilta, jotka vahvistavat kirjoittajan omaa tyyliä tai argumentaatiota.Hyvä essee voi olla ainakin kolmella tavalla hyvä:1. Objektiivinen hyväEssee voi olla vahvasti tiedollinen, tietoa erittelevä. Se esittelee, punnitsee ja pohtii tietoa ulkopuolisen kertojan, välittäjän otteella.2. Subjektiivinen hyväEsseen kirjoittajan " minä" voi olla näkyvissä. Subjektiivisessa aiheen käsittelytavassa painottuvat kirjoittajan mielipiteet ja yksilölliset kokemukset. Essee ei kuitenkaan ole kertomus vaan pohdiskelu.3. Uusi hyväEssee voi hakea luovasti uuden näkökulman kuluneeseenkin aiheeseen, luoda uutta ajattelua ja tyyliä.Essee¿ avautuu kirjoittajan oman otsikon kautta; usein otsikkoon sisältyy tehtävänannon ydin

¿ on luovan kirjoittamisen laji, jolla voi olla sekä asiatekstin että kaunokirjallisen tekstin piirteitä

¿ perustelee väitteitä, esittää retorisia kysymyksiä, argumentoi

¿ esittelee ja referoi lähdetietoa täsmällisin viittein

¿ eroaa referaatista: referaatti esittelee, essee luo omaa suhdetta esiteltyyn

¿ viihdyttää ja toimii samalla perinteisenä tiedollisen osaamisen näyttötekstilajina

¿ erottuu esseevastauksesta, joka on suppeampi ja usein ilman otsikkoa.Esseen rakenne¿ jakautuu kappaleisiin, joista kukin esittää näkökulman otsikon asiaan niin, että kullakin kappaleella voisi olla oma otsikkonsa (lopullinen essee yleensä ilman väliotsikoita)

¿ sitoo kappaleet juohevasti toisiinsa loogiseen järjestykseen (muodostaen esim. aika-, paikka-, luokittelu-, vastapari- tai erittelyrakenteen).Mitä merkitsee oma suhde asiaan?¿ Samanmielisyyden ja/tai erimielisyyden ilmaisemista

¿ ihmettelyä

¿ kysymistä

¿ vastaväitteitä

¿ lisävalaistuksen tuomista omien kokemusten, elämysten tai tunteiden kautta

¿ tietoa omien lähteiden kautta

¿ uusien näkökulmien avaamista

¿ väärän tiedon oikaisua

¿ perustelemista

¿ esteettistä retoriikkaa (kirjoittaja voi toimia meikkaajana, joka tekee asiasta kauniimman, esim. lisäämällä aiheeseen kaunokirjallisia aineksia)

¿ omaa ajattelua, joka on tehty näkyväksi.

Materiaalia voi käyttää, mutta esseen lukijan ei tarvitse siitä tietää, oikeastaan sitä ei voida vaatia. Tieto on siinä essee-kirjoitelmassa sitten.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
* Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Poiminnat

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat