Tilanneviesti

Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.
Vierailija

Olen palaamassa syksyllä vanhempainlomalta töihin, mutta haluaisin jäädä osittaiselle hoitovapaalle niin, että tekisin nelipäiväistä työviikkoa. Kun kerroin tästä työnantajalle, hän sanoi, että hänen täytyy miettiä, onnistuuko tuollainen järjestely mitenkään ja että hankalaa se ainakin tulee olemaan.Menin ihan sanattomaksi, koska luulin, että minulla on oikeus jäädä hoitovapaalle, jos haluan. Olenko ollut ihan väärässä?Voiko olla niin, että osittaista hoitovapaata koskevat ihan eri säännöt kuin täydellistä hoitovapaata?

Kommentit (9)

Osittainen hoitovapaa

Vanhemmat voivat lyhentää työaikaa palkattomasti eli pitää ns. osittaista hoitovapaata lapsen toisen kouluvuoden päättymiseen saakka. Osittaista hoitovapaata käyttävä vanhempi voi hakea Kelalta osittaista hoitorahaa ansionmenetyksen korvaamiseksi.Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen vanhemmat voivat pitää osittaista hoitovapaata lapsen kolmannen lukuvuoden päättymiseen saakka. Lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, kun oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta.Sairaan tai vammaisen lapsen vanhemmat voivat saada osittaista hoitovapaata kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Osittaista hoitorahaa maksetaan kuitenkin vain lapsen kolmanteen lukuvuoteen asti.Vanhemmat voivat pitää osittaista hoitovapaata saman kalenterijakson aikana, mutta he eivät saa olla osittaisella hoitovapaalla yhtäaikaisesti hoitamassa lasta. Esimerkiksi toinen vanhemmista voi lyhentää työaikaansa aamusta ja toinen iltapäivästä.Vanhemman on oltava työskennellyt vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana sa-man työnantajan palveluksessa ennen kuin hän jää hoitovapaalle. Hoitovapaajakso toteutetaan työnantajan ja työntekijän keskenään sopimalla tavalla.

Minulla on pitkä työmatka, ja siksi olisi suotavaa, että saisin nimenomaan tehdä nelipäiväistä työviikkoa. On ihan kamalaa, jos työnantajani ei suostu tähän! Täytyy ottaa yhteyttä ammattiliittoon tai sitten harkita sitä täydellistä hoitovapaata, jos sopimukseen ei päästä.Käsitin työnantajani puheista, ettei hän hyväksy välttämättä ollenkaan osittaista hoitovapaata, mutta noista lakipykälistä sai sellaisen käsityksen, että hänen pitää suostua jompaan kumpaan järjestelyyn eli nelipäiväiseen työviikkoon tai 6 tuntiseen päivään. Meillä on kylläkin aika pieni perheyritys, joten en tiedä, miten poissaoloni vaikuttaisi, kun nyt minullaon kuitenkin sijainen, joka ei saa sitten enää jatkaa kun palaan. ap

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Osittainen hoitovapaaTyöntekijä voi saada osittaista hoitovapaata alle nelivuotiaan lapsensa tai muun hänen kodissaan pysyvästi asuvan alle nelivuotiaan lapsen hoidon vuoksi sekä peruskoulun aloittavan lapsen hoidon vuoksi ensimmäisen lukukauden ajaksi.Osittaisen hoitovapaan saamisen edellytyksenä on lisäksi, että lapsen molemmat vanhemmat ovat, tai milloin kyseessä on yksinhuoltaja, tämä on työssä kodin ulkopuolella ja että osittaiselle hoitovapaalle jäävän työntekijän työsuhde on yhdenjaksoisesti kestänyt vähintään yhden vuoden.Osittaista hoitovapaata voi saada vain toinen lapsen vanhemmista kerrallaan.

34 e §

Osittaisen hoitovapaan toteuttaminenOsittainen hoitovapaa toteutetaan työnantajan ja työntekijän sopimalla tavalla työajan lyhennyksenä siten, että työaika on kuusi tuntia vuorokaudessa ja 30 tuntia viikossa, jollei muusta ole sovittu.Osittaisen hoitovapaan sijoittamisesta on sovittava työnantajan ja työntekijän kesken. Jollei muusta ole sovittu, osittainen hoitovapaa on annettava päivittäisen työajan lyhennyksenä ja se on sijoitettava työpäivän alkuun tai loppuun. Milloin työaika on määrätty viikkoa pitemmältä ajalta, osittainen hoitovapaa voidaan kuitenkin antaa siten, että työaika on keskimäärin 30 tuntia viikossa.Työnantaja ei voi kieltäytyä sopimasta 34 d§:ssä tarkoitetun työntekijän kanssa 1 momentissa mainitusta osittaisesta hoitovapaasta ilman painavaa syytä. Tällainen syy voi olla vain osittaisesta hoitovapaasta työnantajalle tai liikkeen, laitoksen taikka viraston toiminnalle työpaikan koko ja käytetty tuotanto- ja palvelutekniikka huomioon ottaen aiheutuva merkittävä haitta. Työnantajan on perusteltava syy, johon hän vetoaa.

" Työajan lyhennyksestä sovitaan työntekijän ja työnantajan välillä. Ellei toisin sovita, on työaika 6 t/päivä tai 30 t/viikko. Työntekijän on pyydettävä työajan lyhennystä työnantajalta kahta kuukautta ennen osittaisen hoitovapaan aloittamista. Työnantajalla on rajoitettu mahdollisuus kieltäytyä sopimasta osittaisesta hoitovapaasta. Tällöin työnantajan on kuitenkin kyettävä perustelemaan, miksi työajan lyhentäminen vaikeuttaa vakavalla tavalla työjärjestelyjä"Olen itse ymmärtänyt että työnantaja voi ainakin vaikuttaa siihen että ei ole pakko antaa haluamaasi 4 pv:stä työviikkoa vaan työnantaja voi halutessaan edellyttää että olet töissä 5 pv vkossa mutta 6 tuntia päivässä ja tässäkin työnantja voi määrätä mitkä tunnit, siis esim keskellä päivää. Subjektiivista oikeutta osittaiseen hoitovapaaseen ei ole vaan se on sopimuskysymys.

" Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Työnantajan on esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisensä perusteena olevista seikoista."

Elikkäs minun täytyy jäädä täydelliselle hoitovapaalle, jos työnantaja ei suostu osittaiseen vapaaseen? Pelkään, ettei meidän perheessä ole siihen varaa, nyyh. ap

Käytännössä pitää olla todella pieni firma kyseessä tai sitten työntekijällä sellaisia tehtäviä, joista ei mitenkään voida antaa edes osaa kenellekään muulle tehtäväksi.

Olin juuri liiton koulutuksessa, jossa käsiteltiin tätä asiaa. Siellä oli muutamia esimerkkitapauksia, joissa työnantajalla oli katsottu olevan perusteltu syy kieltämiseen, mutta ne olivat todellakin poikkeuksellisia tilanteita.

Jos kuulut liittoon, ole yhteydessä sinne, he arvioivat tilannetta ja antavat neuvotteluapua tarvittaessa.

Poiminnat

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat