Tilanneviesti

Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.
Vierailija

Olen tehnyt kyselytutkimuksen, jossa avoimet kysymykset ja luokiteltu kolmeen luokkaan. Kvalitatiivinen tutkimus siis kyseessä, analyysimenetelmä on sisällön analyysi!Nyt olen saanut aineiston ja pitäisi alkaa analysoimaan! Ny kysyn: kumpaa kannattaa käyttää: Aineistolähtöinen sisällönanalyysi vai teorialähtöinen sisällönanalyysi???? Tarvisi saada PIKAISESTI tämä gradu nyt vain kansiin ennen kuin vauva syntyy :/ Joten vastauksista kiitos..Tässä analyysimenetelmien erot: KUMPI SOPII TÄHÄN?Aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin

kuuluvat

1) aineiston redusointi eli pelkistäminen

(esim. tiivistämällä tai pilkkomalla osiin),

2) klusterointi ja

3) abstrahointiAineiston klusteroinnissa eli

ryhmittelyssä koodattu

alkuperäisaineisto käydään tarkasti läpi

ja etsitään samankaltaisuuksia ja/tai

eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä

Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet

ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi

sekä nimetään luokan sisältöä

kuvaavalla nimikkeellä

Aineiston abstrahoinnissa erotetaan

tutkimuksen kannalta olleellinen tieto, jonka

perusteella muodostetaan teoreettinen

käsitteistö

Abstrahointia jatketaan yhdistelemällä

luokituksia niin kauan kuin se aineiston

näkökulmasta on mahdollista

Tutkija muodostaa yleiskäsitteiden avulla

kuvauksen tutkimuskohteesta ja vertaa

teoriaa ja johtopäätöksiä kokoajan

alkuperäisaineistoon uutta teoriaa

muodostaessaanTuloksissa esitetään empiirisestä aineistosta

muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitteet

tai aineistoa kuvaavat teemat

Tuloksissa kuvataan myös luokittelujen

pohjalta muodostetut käsittet tai kategoriat ja

niiden sisällöt

Johtopäätöksissä tutkija pyrkii ymmärtämään

tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan

Tuloksissa esitetään empiirisestä aineistosta

muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitteet

tai aineistoa kuvaavat teemat

Tuloksissa kuvataan myös luokittelujen

pohjalta muodostetut käsittet tai kategoriat ja

niiden sisällöt

Johtopäätöksissä tutkija pyrkii ymmärtämään

tutkittavia heidän omasta näkökulmastaanVAITeoriaohjaava ja teorialähtöinen

sisällönanalyysiTeoriaohjaavassa sisällönanalyysissa

käsitteistö tulee valmiina, ilmiöstä jo

"tiedettynä"

Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa

analyysin luokittelu perustuu aikaisempaan

viitekehykseen, joka voi olla teoria tai

käsitejärjestelmä

Teorialähtöisessä sisällönanalyysin

ensimmäinen vaihe on analyysirungon

muodostaminenAnalyysi runko voi olla hyvin väljä tai

vaikkapa strukturoitu

Strukturoidulla analyysirungolla

testataan yleensä aikaisempaa teoriaa

tai käsitejärjestelmää uudessa

kontekstissa

Analyysirungon sisälle muodostetaan

erilaisia luokituksia tai kategorioita

Aineistosta voidaan poimia 1)ne asiat,

jotka kuuluvat analyysirungon sisälle

sekä 2) sellaiset asiat, jotka jäävät

analyysirungon ulkopuolelle

Analyysirungon ulkopuolelle jäävistä

asioista muodostetaan uusia luokkia

Kommentit (9)

Itse en ole tehnyt kvalitatiivista tutkimusta, mutta kuvausten perusteella lähestymistapa riippuu tutkittavasta aiheesta. Onko siitä olemassa riittävä teoreettinen pohja analyysin tekemiseksi vai ei?

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tee tuloksista jonkilainen runko, jonka sitten käyt esittämässä ohjaajillesi ensi viikolla. Samalla selviää, jos lähestymistapa oli pielessä. Toisaalta siinä vaiheessa on myös hyvä saada vinkkejä mitä tuloksille vielä pitää tehdä.4

letenkin, jos et nojaa mihinkään erityiseen teoreettiseen viitekehykseen.

eli jos arvosanallla ei niin väliä, niin ehdotan, ettäa) luokittelet vastaajat luokkiin

sen jälkeen mietit mistä eri toimijoiden asennoitumisen johtuvatTAIb) luokittelet aineiston teemoihin, mietit miten nämä teemat suhteutuvat toisiinsa ja mitä taustoja näillä on.noi oli tollasia heitoja, kun en tiedä mille laitokselle (oikeustiede, yhteiskuntatiede) teet ja mitä tutkimus käsittelee

kirjoitan ilmiöstä, josta on säädetty lakeja suomeen, mutta näitä tapauksia ei käytännössä ole ollut vielä. Eli uudistuksesta tavallaan kyse. Aika abstrakti aihe, ja kyselyssä kartoitan siis eri toimijoiden käsityksiä tästä aiheesta Suomessa.Kiitos sinulle.ap

ja kysyt siltä. En luottaisi meihin täällä. Paska homma jos tarkastusvaiheessa toteavat, että analyysi ei sovellu aineistoon ja saat tehdä työn uudelleen.Ihmettelen kyllä että olet päässyt noinkin pitkälle ilman, että et ole vielä tietoinen siitä, kuinka aineiston analysoit.

Poiminnat

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat