Vierailija

Kommentit (22)

paikkaan.Voihan se olla, että se on joillekin juuri ehdottoman kova juttu ja että vanhemmat ovat täysin samansuuntaisia ajatuksiltaan kuin mitä tuo pedagogiikkakin on. Kuten sanottua, ei siinä minusta suuria vajaavuuksiakaan ole.Surullisen usein vanhemmat tuntuvat olevan ihan ulkona siitä mitä mikäkin pedagogiikka käytännössä tarkoittaa, mutta luulevat, että saavat lapsilleen jotain hienompaa tai parempaa. Minulle esim. Steinerilaisuus on kauhistus, joten lähinnä säälittää ne lapset jotka sille aatteelle alistetaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

...eli synnäriltä ei vielä voi ilmoittaa montessoriin. Ryhmät koostetaan siten, että ovat mahdollisimman tasaisia. Ryhmässä tulee olla aina kunkin ikäisiä poikia ja tyttöjä suunnilleen yhtä paljon. Se sitten ratkaisee ketkä voivat päästä ja ketkä eivät. Täällä ainakin ryhmät täyttyvät heti ja paljon jää aina lapsia ilman montessoripaikkaa, suosittua täällä päin.

Ja ne montessorilapset oli NIIIN ärsyttäviä! Esim. kun ne aloitti historian opiskelun vuotta aiemmin kun tavallisest, niin sillä jaksetaan sitten lesota...

Montessorin mukaan lapsen elämä jakautuu neljään noin kuusi vuotta kestävään kehityskauteen: 0-6; 6-12; 12-18; 18-24v.Kullakin kehityskaudella on oma erityisluonteensa lapsen kehityksessä. Kaiken oppimisen lähtökohta on lapsen oma tiedonhalu ja aloitteellisuus. Lapset ovat innokkaita oppimaan voidessaan itse valita etenemisnopeuden ja tehtävät oman mielenkiintonsa mukaan. Montessori havaitsi lapsen kehityksessä ns. herkkyyskausia, jolloin tietyn toiminnon oppiminen sujuu erityisen helposti, miltei leikiten. Montessoripedagogiikka korostaa lapsen erilaisuutta ja yksilöllisyyttä. Omassa tahdissa kehittyminen lisää lasten itseluottamusta ja itsenäisyyttä.Erityisen kiinnostunut Montessori oli lapsen sosiaalisesta kehityksestä eli siitä, miten lapsi löytää aktiivisen roolin ympäristössään. Lapsen oppimat tiedot ja taidot ovat vain apukeinoja tämän päämäärän saavuttamisessa.Montessoripedagogiikan pääperiaatteen voi kiteyttää: " Auta minua tekemään itse" . Oppimistilanteessa montessori-ohjaajan tehtävä ei ole johtaa toimintaa, vaan tarjota apua kun lapsi itse sitä tarvitsee. Lapsella on vapaus valita työtehtävänsä itse ja hänelle luodaan työrauha tehtävän loppuun viemiseksi.Montessorivälineet ovat osa montessoriympäristöä, jonka tulisi olla kasvattava, rauhallinen ja omaan itsenäisyyteen ja innostukseen kannustava ympäristö. Montessorivälineet jaotellaan arkipuuhiin, aistimateriaaleihin, äidinkieleen ja matemaattisiin välineisiin sekä kulttuurin välineisiin.MONTESSORI-LEIKKIKOULUSSA AUTETAAN TEKEMÄÄN ITSE

Montessori-leikkikoulussa kaiken oppimisen lähtökohta on lapsen oma tiedonhalu ja aloitteellisuus. Lapset ovat innokkaita oppimaan voidessaan itse valita etenemisnopeuden ja tehtävät oman mielenkiintonsa mukaan. Montessori-leikkikoulussa kaikki lapset eivät keskity samaan asiaan, vaan jokaisella lapsella on oma " työ" . Ohjaaja liikkuu lasten joukossa ja auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua. Lasta autetaan niin, että hän löytää omat voimavaransa ja oppii kehittämään niitä. Lasta auttaa ohjaajan ohella opetusta varten kehitetty materiaali. Tämä materiaali on suunniteltu siten, että se vaikeutuu sitä mukaa kun lapsi edistyy. Montessori-opetus on lapselle henkilökohtaista ja sen vuoksi lapsen on helppo oppia uutta.PERUSTANA LAPSEN HERKKYYSKAUDET

Montessoripedagogiikka perustuu lapsen herkkyyskausiin. Lapsi oppii herkkyyskausien aikana asiat ilman ponnistuksia. Lapsella on suuri halu oppia ja tiettyjen taitojen oppiminen on luonnollista ja helpompaa eri herkkyyskausien aikana. Ne ohjaavat lasta hänen kehittäessään aktiivisesti persoonallisuuttaan. Montessori- kasvatus pyrkiikin varmistamaan lapsen koko persoonallisuuden kasvamisen emotionaalisten ja fyysisten yhtä lailla kuin älyllisten ja sosiaalisten kykyjen kehittämisellä. Kunnioitus, arvokkuus, luottamus, kärsivällisyys ja rakkaus luonnehtivat montessorilaista suhtautumista lapsiin. Se on paljon enemmän kuin " tiedonsiirtoprosessi" .VALMISTELTU YMPÄRISTÖ: MONTESSORIVÄLINEET

Montessori-leikkikoulujen tunnuslause on: " Auta minua tekemään itse" . Pedagogian luojan, tohtori Maria Montessorin tutkimusten tuloksena Montessori-kouluihin on luotu oma välineistönsä tukemaan tätä lausetta. Montessorivälineet jaotellaan arkipuuhiin, aistimateriaaleihin, äidinkieleen ja matemaattisiin välineisiin sekä kulttuurin välineisiin.ARKIPUUHAT

Kun 3-vuotias lapsi aloittaa leikkikoulun, hänet ohjataan aluksi arkipuuhien pariin. Hän esimerkiksi kiillottaa peiliä, pesee tuoleja tai kaatelee herneitä kulhosta toiseen. Samalla hän oppii oikean työskentelytavan sekä korjaamaan jälkensä työnsä tehtyään. Useimmissa arkipuuhissa on mukana vesi ja siitähän kaikki lapset pitävät!AISTIMATERIAALIT

Käytännönelämän töiden ohella tutustutaan myös aistimateriaaleihin. Lapsi rakentaa torneja ja portaita isommasta pienempään ja toisin päin. Välineitä punnitaan, luokitellaan, tunnistellaan ja kuunnellaan. Aistimateriaalin avulla lapsi oppii tuntemaan värejä, muotoja, materiaaleja, kokoja ja tuoksuja.ÄIDINKIELI

3-5 -vuotias on suunnattoman kiinnostunut kirjoitetuista ja kuulluista sanoista. Tukemalla lapsen kiinnostusta ja auttamalla häntä oikein oppii hän nopeasti esim. kirjoittamaan ja sen jälkeen lukemaan.MATEMAATTISET VÄLINEET

Matematiikkaharjoitukset ovat konkreettisia. Helmiä lasketaan yhteen ja vähennetään. Jokainen lapsi etenee oman kiinnostuksensa mukaan.KULTTUURIN VÄLINEET

Montessoriluokassa lapset voivat oppia monenlaisia asioita. Siellä tutustutaan ympäröivään maailmaan, luontoon ja eri kulttuureihin. Koulussa on myös leikki- ja laulutuokioita, askartelua, ryhmäleikkejä ja ulkoilua. Montessoriluokassa on kutakin välinettä vain yksi kappale. Lapsi joutuu odottamaan haluamansa välineen vapautumista ja oppii näin kunnioittamaan toisen työtä. Myös sosiaalinen harjoittelu on tärkeä osa montessoriympäristöä. Lapset oppivat auttamaan toinen toisiaan ja jakamaan vastuun ympäristöstään yhdessä muiden kanssa.Montessori-leikkikoulu auttaa lasta löytämään ongelmia ratkottavakseen. Omassa tahdissa kehittyminen lisää lasten itseluottamusta ja itsenäisyyttä.

Ainakaan pääkaupunkiseudulla tuskin on. Meillekin tarjottiin vielä peruutuspaikkaa, vaikka olin ottanut esikoisen jonosta jo vuotta aikaisemmin.

...isompi on jo menossa kolmannelle montessori-koulussa. Hän kommentoi, että montessori-opetus on vaativaa. Sanoi, että hänen tokaluokkalainen tekee täysin itsenäisesti jo sellaisia tutkielmia, joihin hänen silloiset neljäsluokkalaiset eivät olisi ikuna pystyneet, ne etevimmätkään eli eroa on huimasti ainakin tuossa itsenäistämiskasvatuksessa.

lapsi meni Montessori-leikkikouluun. Maksamme hoitomaksun ja kannatusmaksun samalla kertaa. Me emme jonottaneet vaan menimme jonon ohi (Espoo).

* Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Poiminnat

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat