Tilanneviesti

Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.
Vierailija

Onko sinusta masennus sairaus?

Kommentit (7)

Masennuksen tyyppejäDiagnoosia vakava masennushäiriö käyttää American Psychiatric Associationin Diagnostic and Statististical Manual of Mental Disorders. Termiä ei yleensä käytetä maissa, jotka käyttävät ICD-10 -systeemiä, mutta depressiivisen jakson diagnoosi on erittäin samankaltainen vakavan masennuksen jakson kanssa. Depressio viittaa yleensä akuuttiin tai krooniseen masennukseen, joka on tarpeeksi vakava tarvitakseen lääkitystä. Lievä masennus on vähemmän käytetty termi oireettomalle masennukselle, joka ei täytä vakavan masennuksen kriteriaa, mutta jossa esiintyy ainakin kahta oiretta kahden viikon ajan.Vakava masennusVakava masennus, tai mieluummin, vakava masennushäiriö, kuvaa voimakasta masentunutta mielialaa, joka kestää vähintään kaksi viikkoa. Vakava masennushäiriö luokitellaan joko " yhdeksi jaksoksi" tai " toistuvaksi" ; masennuksen kaudet voivat esiintyä joko yksittäisinä jaksoina tai koko elämän jatkuvana. Vakavan masennuksen kaudet voidaan jakaa lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan masennukseen. Jos potilas on jo kokenut maanisen vaiheen tai huomattavasti kohonneen mielialan, diagnosoidaan sairaus usein vakavan masennushäiriön sijasta kaksisuuntaiseksi mielialahäiriöksi; masennusta ilman ilon tai manian jaksoja kutsutaan siksi joskus unipolaariseksi masennukseksi, koska masennus säilyy yhdellä tasolla. Diagnoosi usein myös kärsii tapaukset, joissa oireet ovat normaali tulos menetyksestä.Diagnostikot nimeävät useita vakavan masennushäiriön alatyyppejä. ICD-10 ei sisällä melankolista alatyyppiä, mutta erottaa kyllä psykoosin olemassaolon tai poissaolon.* Masennus melankolisilla piirteillä: Melankolian tunnuspiirteitä ovat

o Mielihyvän tunteen puuttuminen (anhedonia) suurimmassa osassa toiminnasta

o Epäonnistuminen reagoimaan mielihyvän stimuloijiin

o Masentuneen mielialan laatu on jyrkempi kuin esim. menetyksessä tai surussa

o Oireiden pahentuminen aamutunteina

o Herääminen aikaisin aamulla

o Psykomotorinen uupuminen

o Anoreksia (voimakas painonlasku, ei saa sekoittaa lääketieteellisen syömishäiriön anoreksian kanssa)* Masennus epätyypillisillä piirteillä: Epätyypillinen masennuksen tunnuspiirteitä ovat

o Mielialareaktiivisuus (paradoksaalinen anhedonia) ja positiivisuus

o Huomattava painonnousu tai lisääntynyt ruokahalu

o Liiallinen nukkuminen tai unisuus (hypersomnia)

o Voimattomuus

o Huomattava sosiaalinen kyvyttömyys johtuen ylherkkyydestä tulla torjutuksi muiden ihmisten toimestaNimestään huolimatta, epätyypillinen masennus on masennuksen yleisin muoto.* Masennus psykoottisilla piirteillä: Joillain henkilöillä, joilla on vakava masennus tai maaninen vaihe, saattaa olla psykottisia piirteitä. Heillä saattaa olla hallusinaatioita tai harhoja, jotka ovat joko mielialaan liittyviä (sattuvat yhteen depressiivisen vaiheen kanssa), tai eivät liity mielialaan (eivät satu yhteen depressiivisen vaiheen kanssa).Masennuksen muita kategorioitaDystymia on pitkäaikainen, lievä masennus, joka kestää minimissään kaksi vuotta. Siinä täytyy olla pysyvää, jatkuvaa masentuneisuutta vähintään kahden vuoden ajan. Oireet eivät ole yhtä voimakkaita kuin vakavassa masennuksessa, mutta dystymiasta kärivillä on suurempi todennäköisyys myös kokea vakavan masennuksen jaksoja. Tämä häiriö usein alkaa nuoruudessa ja jatkuu koko elämän ajan. Henkilöillä, joilla on diagnosoitu vakavan masennuksen jaksoja, ja joilla on dystymia, on diagnosoitu olevan kaksoismasennus. Dystyyminen häiriö kehittyy ensin ja sitten yksi tai useampi vakavan masennuksen jakso ilmenee myöhemmin.Kaksisuuntainen mielialahäiriö tyyppiä I on jaksoittainen sairaus, jossa mielialat vaihtelevat manian ja masennuksen välillä. Kaksisuuntaista mielenhäiriötä kutsuttiin ennen maanis-depressiviseksi mielialahäiriöksi. Tätä termiä ei enää käytetä lääketieteellisessä yhteisössä, vaikkakin masennuksella (koskien kyvyttömyyttä ja itsetuhoisuutta) on tässä sairaudessa suurempi osa. " Maanis-depressiivisyys" on yhä usein käytetty lääketieteellisten piirien ulkopuolella. Kaksisuuntainen mielialahäiriö tyyppiä II on jaksollinen sairaus, jossa esiintyy enemmän masennusta, mutta todisteita hypomaniasta on.Synnytysmasennus eli synnytyksen jälkeinen masennus on masennus, joka esiintyy kahden vuoden kuluessa synnytyksestä. Fyysisen, henkisen ja tunne-elämän uupumisen sekä unen vähenemisen vuoksi nainen helposti altistuu masennukselle. Myös synnytyksen jälkeiset muutokset estrogeenin tuotannossa voivat altistaa masennukselle.Naisten ja tyttöjen masennus: Sairastumisriski on runsaat 20 prosenttia. Yhtenä syynä voi olla se, että naiset pohtivat tunteitaan. Muita syitä ovat onneton avioliitto, tyytymättömyys ulkoiseen olemukseen varsinkin teini-ikäisillä ja myös ihmissuhdeasiat. Masennus voi kroonistua, ja parannuttuaankin se uusiutuu helposti.Miesten ja poikien masennus: Sairastumisriski on 13 prosenttia. Miehet helposti torjuvat tunteita ja turvautuvat mieluummin toimintaan. Masennus ilmenee vihana ja käytöshäiriöinä. Syinä voivat tapahtumat omassa elämässä, kuten. kouluasiat, huonouden ja kelvottomuuden tunne, joka on miehille vakavampaa kuin naisille, ja erityisesti myös avioero.Nuoruusiälle ominainen masennus ei vaadi hoitoa (voi kehittyä vakavaksi masennukseksi). Se ilmenee surun ja menetyksen tunteena, johon liittyy itkuisuus, mielialan ja itsetunnon vaihtelut. Muita oireita ovat ajoittainen huolestuneisuus omasta ruumiista ja lievät unihäiriöt. Nuoruusiän masennuksessa säilyvät ihmissuhteet, samoin kyky nauttia asioista.

Masentuneen ihmisen ajattelukin kieroutuu, tunteet eivät vastaa " normaaleja" , todellisuus hahmottuu erilaisena, normaali elämä on mahdotonta. Totta kai se on sairaus.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

on myös olemassa " sairaalloista" masennusta ja pientä lievää mielialojen heittelyä,tympääntymistä,arkiintumista,alakuloa,surullisuutta josta herkästi ihminen käyttää sanontaa " olen niin masentunut." Masennukseen sairautena on omat kriteerinsä ja diagnoosinsa. Fyysisten sairauksien kuten syöpä,sydän ja verisuonitautien rajaaminen voi olla helpompaa kuin psyykkisten. Psyykkisiin sairauksiin voi näinollen olla vaikeampi saada selvää diagnoosia ja oikeaa hoitoa.

Poiminnat

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat