Tilanneviesti

Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.

Lääkäreitä / biologeja paikalla?

Vierailija

Miksi sanotaan (suomeksi) aivokuoren sitä osaa, joka käsittelee tai vastaanottaa eri aisteista tulevia aistimuksia?Kiitos

Sivut

Kommentit (16)

Vierailija

Mutta jos haluan siis puhua somatosensorisen , makuaistin, hajuaistin, kuuloaistin ja näköaistin alueista niin miten sitten sanotaan.Voiko sanoa aivokuoren aistimuksista vastaavat alueet tai aistimuksia käsittelevät alueet

Vierailija

Lainaus:

mitä biologi tekee työkseen? Kauanko kestää opiskelut ja missä? Palkan suuruus? Onko vaikea päästä koulutukseen?
Mutta koulutus yliopistoissa (FM tutkinto 5v), voi suuntautua usealle eri alalle: ekologia, fysiologia (eläin/kasvi), genetiikka, taksonomia, biodiversiteettitutkimus jne. Koulutus on ainakin joissain yliopistoissa ollut välillä suositumpaa kuin esim. lääketieteen koulutus (eli sisäänpääsyprosentti pienempi). Toisaalta hakijoiden joukossa on paljon "kokeilijoita" jotka eivät ole tosissaan haun suhteen. Yliopistojen sivuilta löydät lisätietoa.Työalat vaihtelevat suuresti alan mukaan, jatkokoulutus (tohtoriksi) on suosittua jo siksikin, että työtilanne on heikko. Palkkaus suuresti riippuvainen työnantajasta (julkinen/yksityinen). Julkisella sektorilla palkka jää helposti alle 2500 e.

Vierailija

Tässä pientä tiivistelmä isoaivojen rakenteesta:. Isot aivot (cerebrum)Aivojen monimutkaisimpia tehtäviä hoitavat isot aivot kehittyvät alkion telencephalonista ja ovat jaettavissa kahteen aivopuoliskoon (cerebral hemispheres), joista kummatkin koostuvat ulommasta harmaasta aineesta (kuorikerros, cortex) ja sisemmästä valkeasta aineesta. Valkea aines sisältää basaaliganglioita (basal nuclei/ganglia), jotka ovat motorisen säätelyn keskuksia.

Aivokuori on ihmisaivojen laajin ja monimutkaisin osa, joka myöskin on kehittynyt eniten selkärankaisten evoluutiossa. Erityisesti nisäkkäillä aivojen kuorikerroksen koko (ja pinta-ala, poimuttuneisuus) korreloi käyttäytymisen monimutkaisuuden kanssa. Ihmisellä kuorikerroksen paksuus on vain noin 0,5 cm, mutta pinta-ala on jopa 0,5 m2 ja osuus aivojen kokonaismassasta peräti 80 %.

Muun isoaivokudoksen tapaan myös kuorikerros jaetaan oikeaan ja vasempaan puoliskoon, joita yhdistää aivokurkiainen (corpus callosum). Kumpikin aivopuolisko jaetaan neljään lohkoon: otsalohkoon, päälaenlohkoon, ohimolohkoon ja takaraivolohkoon, joista kullakin on omat tehtävänsä:

o otsalohko: assosiaatioalue, motorinen alue, puhe (Brocan alue, puheen motoriikka)

o päälaenlohko: somatosensorinen alue, makuaisti, puhe (Wernicken alue, kuullun ymmärtäminen), somatosensorinen assosiaatioalue, lukeminen

o ohimolohko: hajuaisti, kuulon assosiaatioalueet, kuuloaisti

o takaraivolohko: näköassosiaatioalueet, näköaistiTähän ei nyt valitettavasti saa liitettyä kuvaa (olisi mulla koneella, ei verkossa). Linkitän myöhemmin jos ehdin.

Vierailija

Lainaus:

Mutta jos haluan siis puhua somatosensorisen , makuaistin, hajuaistin, kuuloaistin ja näköaistin alueista niin miten sitten sanotaan.Voiko sanoa aivokuoren aistimuksista vastaavat alueet tai aistimuksia käsittelevät alueet
Joten voit puhua esimerkiksi aistimista tulevaa informaatiota käsittelevistä alueista tai isoaivokuoren aistinalueista. Itse aistimus kuitenkin syntyy vasta aivoissa (siihen asti kyse on vain hermoimpulssien kulusta).

Sivut

Uusimmat

Suosituimmat